Pakistanen vinden VS gevaarlijker dan al-Qaeda

Nieuws

Pakistanen vinden VS gevaarlijker dan al-Qaeda

Jim Lobe

08 januari 2008

Amper vijf procent van de Pakistanen vindt dat de Amerikanen in Pakistan jacht moeten kunnen maken op aanhangers al-Qaeda. Een meerderheid van de Pakistanen ziet in de bemoeienissen van de VS in Azië en Afghanistan een grotere bedreiging dan in de aanwezigheid van de terreurorganisatie in het westen van Pakistan. Dat blijkt uit een Amerikaanse opiniepeiling in Pakistan die werd uitgevoerd vóór de moord op oppositieleidster Benazir Bhutto.

Door de aanslag op Bhutto krijgen de diepte-interviews die de Universiteit van Maryland in september uitvoerde bij meer dan 900 Pakistanen een belangrijke betekenis. Er zijn immers aanwijzingen dat de Amerikaanse regering geheime militaire acties plant tegen de islamistische strijders in het westen van Pakistan.
De VS maken zich zorgen over de terughoudendheid van het Pakistaanse leger om al-Qaeda of Pakistaanse Taliban aan te pakken en over de toenemende inspanningen van die groepen om de Pakistaanse regering te destabiliseren.

Volgens de New York Times overwegen de VS daarom de Pakistaanse president Pervez Musharraf en de Pakistaanse legertop onder druk te zetten om de CIA en de Special Operations Forces (SOF) toe te laten gericht te interveniëren in de Pakistaanse  grensgebieden waar de Pakistaanse Taliban het voor het zeggen hebben. Daarbij zouden bijvoorbeeld belangrijke islamistische leiders of strijders aangehouden of uitgeschakeld kunnen worden. Momenteel hebben de VS enkel een vijftigtal soldaten in Pakistan die vooral advies verstrekken en inlichtingen verzamelen.
 
Het is niet duidelijk welk effect de tumultueuze gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben gehad op de Pakistaanse publieke opinie. De Pakistaanse regering beschuldigt Baitullah Mehsud, een van de leiders van de Pakistaanse Taliban, er bijvoorbeeld van achter de moord op de erg populaire Bhutto te zitten.

Muur van verzet

Maar de opiniepeiling doet vermoeden dat Amerikaanse militaire acties in Pakistan nog altijd op een muur van verzet zouden stuiten. Vier op de vijf Pakistanen in de peiling willen geen Amerikaanse of andere buitenlandse troepen zien op Pakistaans grondgebied.

Maar liefst 84 procent noemt de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Centraal- en Zuid-Azië een “cruciale” of “belangrijke” bedreiging van “fundamentele Pakistaanse belangen”. Ter vergelijking: maar 53 procent van de respondenten schat de spanningen met India als een even grote bedreiging in, slechts 41 procent plaatst al-Qaeda op hetzelfde niveau en amper 34 procent denkt daarbij ook aan “andere islamisten en de plaatselijke Taliban.”

Veel Pakistanen staan negatief tegenover de radicale islam, de Taliban en al-Qaeda en zijn tegen het gebruik van geweld tegen burgers. Alleen is het wantrouwen tegenover de VS nog veel groter. Ongeveer vier op de vijf Pakistanen geloven dat het er de Amerikanen in de regio om te doen is de islamitische wereld te verzwakken, de controle over de olievoorraden in het Midden-Oosten te behouden en het Christendom te verspreiden. Maar 63 procent denkt dat de VS ook een herhaling van de aanslagen van 11 september 2007 willen voorkomen.

Bijna de helft van de respondenten is voor acties van het Pakistaanse leger tegen al-Qaeda en de Taliban in Pakistan. Een even grote groep is voor de afschaffing van het speciale statuut van de grensgebieden, dat lokale stammen veel zeggenschap geeft en de federale overheid er zo goed als machteloos maakt.

Veel respondenten vinden dat de Pakistaanse overheid zich moet laten leiden door islamitische beginselen maar tegelijk moet vasthouden aan de democratie. Maar 15 procent vindt dat het leven van alledag in Pakistan strikt geregeld moet worden volgens islamitische leer.