Palestijnse economie op rand van bankroet

Nieuws

Palestijnse economie op rand van bankroet

Emad Mekay

29 maart 2002

De Palestijnse economie staat op de rand van
een volledige instorting. De helft van de Palestijnse bevolking leeft nu al
onder de armoedegrens. Door het afsluiten van de Palestijnse gebieden en de
harde aanpak van de intifada door Israël, zijn het transport van goederen en
pendelarbeid zo goed als onmogelijk geworden. Dat blijkt uit een nieuw
rapport van de Wereldbank over de gevolgen van vijftien maanden intifada,
waarvan al een deel werd vrijgegeven.

Ongeveer één derde van de werkende Palestijnse bevolking is nu werkloos, en
de inkomens zijn gedaald met 30 procent. Ze liggen nu lager dan in de late
jaren 80, zegt het rapport. Het aantal mensen dat in armoede leeft is
verdubbeld sinds eind 2000. De fysieke schade van de intifada werd eind 2001
geschat op 304 miljoen dollar, het bruto binnenlands product zou met 2,4
miljard dollar zijn gedaald.

Het rapport beschrijft hoe blokkades tussen Israël en de Westelijke
Jordaanoever of de Gazastrook en het afsluiten van de internationale
grensovergangen met de belangrijkste handelspartners Jordanië en Egypte, de
Palestijnse handel volledig lamgelegd hebben. Het afsluiten van de
Palestijnse gebieden heeft een veel grotere impact dan de gewapende
confrontaties, aldus het rapport.

Door de blokkadepolitiek raakt de schatkist van de Palestijnse Autoriteit
snel uitgeput. Bovendien zorgt Israël er ook voor dat de Autoriteit geen
belastingen meer kan innen, een verlies van zeker 500 miljoen dollar per
jaar. Volgens het rapport wordt de economie voorlopig nog recht gehouden
door de efficiënte noodplannen van de Palestijnse Autoriteit en de hulp van
internationale donoren. Die internationale hulp is de voorbije jaren
gestegen tot bijna 930 miljoen dollar in 1999. Zonder deze steun, die
voornamelijk van de Arabische Liga en de landen van de Europese Unie komt,
zou elke gelijkenis met een moderne economie hier al lang verdwenen zijn,
aldus het rapport. De PA slaagt erin haar tekort te beperken door leningen
aan te gaan, door in salarissen en allerlei uitgaven te snoeien en het
betalen van rekeningen uit te stellen. Maar deze strategieën hebben zo
ongeveer hun grens bereikt, waarschuwt het rapport.

Toch is er volgens de Wereldbank nog hoop. De economische crisis is niet
onomkeerbaar, zegt Nigel Roberts, vertegenwoordiger van de Bank op de
Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Als de blokkades worden
opgeheven, zal de Palestijnse economie herstellen. Als Israël de
blokkadepolitiek aanhoudt of nog versterkt, dan zal de economie uiteindelijk
volledig uiteenvallen. Openbare diensten zullen hun deuren sluiten, de
armoede zal nog toenemen, net als de wanhoop en de haat.