Pan-Amerikaanse Top bekrachtigt deadline FTAA

Nieuws

Pan-Amerikaanse Top bekrachtigt deadline FTAA

Diego Cevallos

14 januari 2004

De onderhandelingen over een Pan-Amerikaans Vrijhandelsverdrag (FTAA) zullen volgens plan worden voortgezet. De bekrachtiging van de deadline van januari 2005 neemt maar enkele zinnen in beslag in de slotverklaring van de Buitengewone Pan-Amerikaanse Top die gisteren (dinsdag) in Monterrey werd besloten, maar weegt diplomatiek wel zwaar door.

Brazilië en Venezuela hadden zich er tot kort voor het einde van de top tegen verzet om ook maar een zin over de FTAA-onderhandelingen op de nemen in de slottekst. De bijeenkomst van de presidenten van het westelijk halfrond in Monterrey was officieel gewijd aan gelijkheid, sociale ontwikkeling en democratisch bestuur. Maar de VS slaagden erin het vrijhandelsthema toch ter sprake te brengen.

Brasilia and Caracas stribbelden tegen, omdat ze bezwaren hebben tegen de verregaande invulling die de VS aan de FTAA wil geven en de deadline van januari 2005 in vraag stellen die de FTAA-landen in 1994 hadden afgesproken voor de afronding van het onderhandelingsproces. Op een ministertop over de FTAA in Miami vorig jaar konden de tegenstellingen tussen de VS en een reeks van Latijns-Amerikaanse landen maar worden bijgelegd door de goedkeuring van een flexibel toetredingsmechanisme, waardoor FTAA-leden kunnen beslissen bepaalde delen van het verdrag niet te ondertekenen. Maar daarmee zijn de bedenkingen bij de sceptici niet verdwenen. Die vrezen dat het vrijhandelsakkoord vooral de Amerikaanse transnationals voordelen zal opleveren en een sociale slachting zal opleveren in Latijns-Amerika. “De bekrachtiging door de presidenten van het FTAA-proces is een nederlaag voor Brazilië en Venezuela, maar ook voor de sociale bewegingen die tegen het verdrag zijn,” oordeelt de Mexicaanse politicoloog Carlos Hernández.

Het grootste deel van de slottekst die dinsdag in Monterrey werd ondertekend, bestaat uit een opsomming van voornemens en oproepen die al bij eerdere gelegenheden waren geuit. De regeringen van het westelijk halfrond willen meer gaan samenwerken in de strijd tegen corruptie en terrorisme, willen hun onderlinge handel en de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen bevorderen en roepen alle internationale schuldeisers op deel te nemen aan initiatieven om de arme landen met een zware schuldenlast te helpen. De presidenten van Noord- en Zuid-Amerika hebben zich er ook toe verplicht te streven naar een halvering van de kosten die migranten nu betalen om geld naar huis te sturen een belangrijke inkomstenbron voor de armste landen van het continent.