Parlement overweegt tweekindpolitiek

Nieuws

Parlement overweegt tweekindpolitiek

Diana Mendoza

15 augustus 2004

'In China stoppen ze bij één. Indonesië stopt bij twee. En de Filipijnen stoppen ze ... om 4 a.m.' Met een stortvloed aan sms-jes met dat soort grapjes geven de Filipijnen aan waarom een tweekindpolitiek niet kan werken in hun land. Het debat woedt intussen in volle hevigheid in het parlement.

De sluimerende discussie over beperkingen van het aantal kinderen per koppel dook vorige maand weer op in de Filipijnen met het wetsvoorstel dat kamerlid Edcel Lagman indiende in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met een systeem van belastingverlaging en verminderde schooltarieven voor mensen die het bij twee kinderen houden, wil Lagman het hoofd bieden aan de problemen die volgens hem het gevolg zijn van de snelgroeiende bevolking op de eilandengroep. Sancties voor mensen die toch een kroostrijker gezin stichten, zouden er niet komen, zo benadrukt hij.

Het voorstel nam een hoge vlucht toen niemand minder dan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Jose de Venecia, zijn steun ervoor betuigde en de Filipijnse regering opriep om voor eens en voor altijd in te grijpen in de overbevolking.

Dat het aantal Filipijnen de pan uitrijst, kan niemand kan ontkennen. Tijdens de volkstelling van 2000 telde het Nationale Bureau voor de Statistiek 76,5 miljoen inwoners en schatte het de bevolkingsgroei op 2,36 procent. Dat betekent dat er jaarlijks 1,8 miljoen mensen bijkomen. Extrapolaties brengen het huidige bevolkingsaantal op 84 miljoen Filipijnen en vier nieuwe borelingen per minuut. Als het huidige tempo wordt aangehouden, is de bevolking over 29 jaar verdubbeld.

Een andere categorie cijfers zegt iets over de realiteit waarin al die nieuwe Filipijntjes terechtkomen. 38 procent van de Filipijnse bevolking is arm; en het pas uitgebrachte Ontwikkelingsrapport van de UNDP plaatst het land op de 83e plaats van de 177 landen in de lijst.

De voorstanders van het wetsvoorstel redeneren dat de zware bevolkingsdruk de inspanningen teniet zal doen om de nationale economie uit het slop te halen, en met name nefast zijn voor de belofte van de nieuwe president Gloria Macapagal Arroyo om tijdens haar zesjarige ambtstermijn zes tot tien miljoen nieuwe jobs te creëren.

Arroyo zelf zweeg tijdens haar nationale toespraak op 26 juli in alle talen over de bevolkingskwestie en zei zich te willen toeleggen op armoedebestrijding door het scheppen van banen, economische groei, het uitroeien van corruptie, de verbetering van basisnoden zoals opleiding, betere kansen voor jongeren en zelfredzaamheid op energievlak.

Critici vermoeden dat de nieuwe president het heikele onderwerp vermijdt omdat ze als overtuigde katholiek bang is kritiek te krijgen van de katholieke kerk die voorbehoedsmiddelen afkeurt en ook nu heftig fulmineert tegen het wetsvoorstel over tweekindpolitiek. Filipijnse politici hebben altijd op eieren gelopen ten opzichte van de kerk - vier op vijf Filipijnen zijn immers katholiek.

Overigens lijkt het erop dat de Filipijnen wel goede punten krijgen in het voorlopige rapport voor de 10e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling dat de Filipinijen net als 178 andere landen in 1994 ondertekende. Tussen 1993 en 2003 daalde het gemiddeld aantal kinderen per vrouw van 4,1 tot 3,5, nam het gebruik van anticonceptiva toe van 40 tot 49 procent en daalde het aantal baby’s dat overleed tijdens of kort na de zwangerschap van 36 tot 29 op 1000. (ADR/MC)

Diana Mendoza

Xml=7

Ref: ap dv