Participatie belangrijker dan integratie in Genk

Nieuws

Participatie belangrijker dan integratie in Genk

Participatie belangrijker dan integratie in Genk
Participatie belangrijker dan integratie in Genk

Paul Eyben

14 maart 2012

Sonja Claes, de burgemeester van Heusden-Zolder, haalde onlangs de kranten met haar uitspraken over integratie. Die zou mislukt zijn. Volgens Claes is er in sommige wijken zelfs sprake van segregatie. In Genk bekijkt burgemeester Wim Dries de zaken heel anders.

Claes (CD&V) deed haar uitspraken naar aanleiding van de plannen van Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois (N-VA). Die wil snoeien in de integratiekosten, maar volgens Claes kan dit voor problemen zorgen. Ze kaart de segregatie aan die, volgens haar, een gevolg is van de vroegere immigratiegolven.

Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk: “Het klopt inderdaad dat de plannen van minister Bourgeois zorgen voor een herfinanciering. Inwoners van de tweede en derde generatie worden niet meer meegeteld bij de toebedeling van de fondsen, waardoor we inderdaad minder geld ter beschikking hebben. Maar het is zeker niet enkel de Vlaamse regering die het beleid rond integratie bepaalt.”

Dertig jaar werken aan integratie

Dries is het niet eens met de uitspraken van zijn collega omtrent segregatie. “Het integratiebeleid is niet mislukt. Sinds de aanslagen van 11 september lopen de spanningen tussen moslims en christenen wereldwijd op. Dit heeft echter niets met het integratieproces te maken. In Genk werken we al dertig jaar gericht aan het wegwerken van die spanningen dus aan integratie. Integreren evolueert bij ons naar participeren. Zo is de vroegere adviesraad rond integratie gewoon opgegaan in de sociaal-culturele adviesraad.”

“Ik denk dan ook dat de vroegere immigratiegolven de schuld geven, een beetje vastklampen aan het verleden is. We moeten nieuwe manieren vinden om mensen zo goed mogelijk te integreren in de samenleving. Ik kijk hoopvol naar de toekomst, niet met schrik naar het verleden.”

Nieuwe uitdagingen

“Soms komen er nieuwe uitdagingen op ons pad, maar die moeten we grijpen. Zo verstrengde de regering recent de procedure voor gezinshereniging. Daar waren wij als stad vragende partij voor. Uiteraard zijn we het niet altijd eens met de beslissingen van de verschillende regeringen. Ik denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de inburgeringsplicht.”

“Samengevat denk ik dat er nog steeds veel goede dingen in onze stad gebeuren omtrent integratie. Uiteraard zijn er nog bepaalde knelpunten, maar die willen we oplossen. Onze focus ligt op participatie, eerder dan op integratie”, besluit Dries.

© 2012 – StampMedia – Paul Eyben

Lees ook Multicultureel Genk: ‘Uitwisseling is goud waard’, de reportage die verscheen in MO*magazine editie april 2011