Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

Nieuws

Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

Emad Mekay

19 december 2002

De faillissementsprocedure (SDRM) die het
Internationaal Muntfonds voorstelt, is en blijft onaanvaardbaar, zelfs in
een gewijzigde vorm. Dat liet de particuliere kredietsector dinsdag weten in
een brief aan het IMF. SDRM is een mechanisme om de schulden van landen die
tegen een 'faillissement' aankijken te herschikken en eventueel te
bevriezen.

De private schuldeisers lijken vast besloten om de faillissementsprocedure
te begraven. Het voorstel - een laattijdig antwoord van het IMF op het de
facto bankroet van Argentinië eind vorig jaar - bestaat uit twee luiken.
Enerzijds is er een voorstel om een speciale clausule op te nemen in
obligaties. Met ‘collectieve actie clausules’ kan een meerderheid van de
schuldeisers beslissen over de herstructurering van schulden. Dan kan de
heronderhandeling van de schuld niet worden tegengewerkt door een minderheid
van de obligatiehouders. Anderzijds stelt het IMF voor om een onafhankelijk
internationaal orgaan op te richten dat moet bemiddelen tussen een land dat
echt ‘failliet’ is en de schuldeisers. Dat orgaan zou onder meer een
tijdelijk bevriezing van de interim-betalingen kunnen afkondigen. Ann
Krueger, de nummer twee van het IMF en de geestelijke moeder van SDRM,
haalde haar mosterd voor het idee bij de faillissementsregelingen voor
privé-bedrijven in de VS.

Dinsdag stuurde het Institute of International Finance (IIF), een
organisatie die de meer dan honderd particuliere financiële instellingen
vertegenwoordigt, een mededeling de wereld in dat het mechanisme inherente
tekortkomingen heeft die de wereldeconomie zullen verzwakken en de
kapitaalstroom naar ontwikkelingslanden zal afremmen. Op geen enkel punt
kan het voorstel zo gewijzigd worden dat het SDRM aanvaardbaar wordt, zo
luidt het oordeel van de particuliere kredietsector. De groepen die de
mededeling onderschrijven zijn onder meer de Emerging Markets Creditors
Association, een lobbygroep voor rechten van schuldeisers, de Securities
Industry Association en de Bond Market Association. Volgens de lobbygroepen
is de lancering van het voorstel er mee voor verantwoordelijk dat de stroom
van privé-kapitaal naar ontwikkelingslanden op een historisch dieptepunt
zit. De groepen eisen dat de ministers van Financiën van de G-10, de landen
die het IMF grotendeels controleren, hun steun intrekken voor het voorstel
van Ann Krueger.

Het verzet van de particuliere sector is enkel gericht tegen het tweede luik
van het voorstel - de oprichting van een internationaal orgaan voor
schuldbemiddeling. Met het idee over de collectieve actie clausule gaat de
sector in principe akkoord. Wat er uit de pas komt zal blijken op de
lentevergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds in
april 2003. Als de faillissementsregeling er komt, zal dat waarschijnlijk
niet voor 2006 zijn.