Patrick Develtere: 'Vlaamse regering moet consequent zijn met eigen regeerakkoord'

Nieuws

Patrick Develtere: 'Vlaamse regering moet consequent zijn met eigen regeerakkoord'

Patrick Develtere: 'Vlaamse regering moet consequent zijn met eigen regeerakkoord'
Patrick Develtere: 'Vlaamse regering moet consequent zijn met eigen regeerakkoord'

Deze middag komen minister-president Bourgeois en minister Turtelboom naar een ad hoc commissie van het Vlaams Parlement. Of ze daar tekst en uitleg zullen geven bij de besparingsplannen, is onzeker. Patrick Develtere, voorzitter van beweging.net (vroeger ACW), vindt alvast dat er dringend duidelijkheid moet komen.

© Fred Guerdin/REPORTERS

Patrick Develtere: 'Wij willen op de eerste plaats dat de Vlaamse Regering consequent is met haar eigen regeerakkoord.'

© Fred Guerdin/REPORTERS

Beweging.net was positief toen het regeerakkoord op 24 juli voorgesteld werd. Dat was opvallend, omdat vanuit de rest van het middenveld kritische tot ronduit negatieve commentaren kwamen. Patrick Develtere zei toen dat ‘de nieuwe Vlaamse Regering erkent en apprecieert dat vrijwilligerswerk, vrijwilligers en hun organisaties een onmisbaar deel uit maken van ons economisch, cultureel en sociaal weefsel’.

Hoe reageert hij op de cijfers die dit weekend uitlekten over de zware besparingen die er -ook voor de verenigingen- zouden aankomen, en waarover het Vlaams Parlement deze namiddag tekst en uitleg vraagt?

Het is de hoogste tijd om woorden om te zetten in daden

Patrick Develtere: ‘Wij willen op de eerste plaats dat de Vlaamse Regering consequent is met haar eigen regeerakkoord. Op blz. 106 van die tekst lees ik: “De Vlaamse Regering erkent en waardeert de onschatbare waarde van het sociaal overleg, het middenveld en hun vele vrijwilligers voor de Vlaamse samenleving. Gelet op het belang  van de overgedragen bevoegdheden en de omvang van de sociale uitdagingen vindt de Vlaamse Regering een systematisch overleg en  het verzekeren van een goed maatschappelijk draagvlak voor de aanpak  belangrijk.” Dat is mooi, en dat is de reden waarom wij positief waren over dat akkoord. Maar het is nu wel de hoogste tijd om die woorden om te zetten in daden.’

Dat is tot nu niet gebeurd?

Patrick Develtere: ‘Wij zijn niet geconsulteerd. Maar ik ga ervan uit dat dit wel zal gebeuren in de eerstkomende dagen of weken. Indien zo’n ernstig overleg zou uitblijven, zullen wij niet nalaten daarover met luide stem ons ongenoegen te uiten.’

**U aanvaardt wel het principe dat er bespaard moet worden, maar kan u vrede nemen met de zaken die nu circuleren?

Patrick Develtere**: ‘Ik ken het waarheidsgehalte niet van wat er nu circuleert. Misschien worden we deze namiddag wat wijzer. Maar wij zullen er zeker op toezien dat besparingen niet domweg de zwaksten treffen en daardoor ingaan tegen de intenties die deze regering nog maar net aangekondigd heeft. ‘

**Concreet?

Patrick Develtere**: ‘Het moet duidelijk zijn dat het onaanvaardbaar is als men lineaire maatregelen aankondigt om de kinderopvang duurder te maken. We zullen met cijfers aantonen wat daarvan de consequenties zijn voor de laagste inkomens en met name voor eenoudergezinnen, waar de kans dat die mensen nog kunnen gaan werken alleen maar kleiner zal worden. Ook als we zouden horen dat de subsidies aan de gemeenten voor mantelzorgpremies gekort zullen worden, dan vloekt dat met wat er op blz. 104 van het akkoord staat, want de consequentie zal zijn dat het premiestelsel afgebouwd wordt en er dus niet veel zal overblijven van dat “levende bewijs van solidariteit en die vormen een belangeloze, maar uiterst belangrijke bijdrage aan de samenleving”.’

**Vreest u niet dat het belang dat het Vlaamse regeerakkoord hecht aan vrijwilligers een heel andere betekenis heeft dan u eraan geeft? Zijn de “vrijwilligers” van de Vlaamse regering niet eerder de geactiveerde en op zichzelf aangewezen burgers van de neoliberale ideologie, terwijl jullie vrijwilligers zien als mensen die zich samen -en in georganiseerd verband- inzetten voor een betere samenleving?

Patrick Develtere**: ‘We hebben de tekst van het regeerakkoord met die achterdocht gelezen, om er zeker van te zijn dat deze regering geen Vlaamse versie van Camerons Big Society of van de Nederlandse participatiemaatschappij zou invoeren. Dat is volgens ons niet het geval. Het gaat wel degelijk om vrijwilligers én hun bewegingen die men zelfs meer ademruimte wil geven. En daar zullen wij mee voor zorgen.’