Pegida op komst naar Vlaanderen

De Duitse Pegida-beweging krijgt navolging in Vlaanderen. Vlativa zet zich af tegen wat ze zelf ‘de islamisering van Vlaanderen en Europa’ noemt. De beweging staat nog in haar kinderschoenen, maar het ontbreekt hen niet aan overtuiging: ‘Wij zijn het volk!’ MO* luisterde aandachtig.

  • © Hannibal Hanschke/Reuters Een deelnemer aan een mars van Pegida op 5 januari in Berlijn. © Hannibal Hanschke/Reuters

Vlativa staat voor ‘Vlamingen tegen de Islamisering van het Avondland’ en telt ondertussen zo’n 4100 likes op Facebook. De beweging hoopt in Vlaanderen snel te groeien. Daarvoor kijkt het naar stichtend voorbeeld Duitsland en verwelkomt het een gelijkaardig initiatief in Nederland.

Duitsland op kop

In Duitsland organiseert de beweging Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kortweg Pegida, sinds oktober 2014 manifestaties tegen wat zij zien als ‘de verdringing van Europese waarden door de islam’. De organisatie maakte ook onlangs bekend dat ze erkend wil worden als een groepering van algemeen nut, een soort vzw met juridisch statuut.

De oorzaak van ‘de verdringing van Europese waarden’ ligt volgens Pegida bij een te laks immigratiebeleid. Islamitische migranten zouden hun waarden te sterk willen en kunnen laten gelden in de Westerse samenleving, wat op zijn beurt de deur openzet voor radicalisering en religieus fanatisme.

De beweging uit dit ongenoegen tijdens wekenlijkse manifestaties in verschillende Duitse steden. Vorige week kwamen in Dresden zo’n 18.000 aanhangers op straat. Toch groeit ook de tegenstand. Zo brachten tegenbetogingen al meer mensen op de been. Ook vanuit de politiek klinkt kritiek. Zo riep bondskanselier Angela Merkel in haar nieuwjaarstoespraak de Duitse bevolking op om Pegida niet te volgen: ‘In hun hart heersen maar al te vaak vooroordelen, kilte en zelfs haat.’

Zet rechts onderaan de ondertitels in het Engels aan.

Vlativa

‘Wij willen duidelijk maken dat je overal Mohammedcartoons mag tonen, ook voor een moskee.’

Ondanks, of omwille van, deze tegenstand is sinds kort ook een Vlaamse variant actief. ‘We kunnen niet langer toekijken hoe de Islam onze cultuur verdringt op een gewelddadige manier. De aanslag op Charlie Hebdo was voor onze de druppel die de emmer liet overlopen,’ klinkt het op een pas opgerichte website die op een vals adres geregistreerd staat. (zie UPDATE onderaan dit artikel)

Hoewel Vlativa de aanslag op het satirisch weekblad in Parijs betreurt, bevestigt het volgens de woordvoeders hun aanklacht. ‘Een aanslag zoals die in Parijs is voor ons onlosmakelijk verbonden met de uit de hand gelopen immigratie die niet enkel goed menende en hard werkende immigranten naar hier haalde, maar tevens heel wat rotte appels.’

Die “rotte appels” zorgen volgens Vlativa voor een oprukkend moslimextremisme, dat de vrijheden van Vlamingen in toenemende mate inperkt. ‘Wij willen als Vlaamse burgers duidelijk maken dat je overal Mohammedcartoons mag tonen, ook voor een moskee. De moslims in ons land moeten dat maar eens leren aanvaarden.’

Europese waarden

‘Het slagen van de Vlativa-beweging hangt af van onze eerste manifestatie die gepland staat.’

Het is volgens Vlativa zaak de Europese waarden en tradities te beschermen tegen deze islamiseringstendens. ‘De rangen sluiten kan in een maatschappij enkel en alleen wanneer iedereen de regels van die maatschappij aanvaardt, respecteert en naleeft. Nogal wat algemene regels, waar onze voorouders voor gestreden hebben, worden door bepaalde groepen binnen de maatschappij met de voeten getreden.’

Die “regels” kennen ook een sterk Vlaams karakter. Dat weet ook Bob Willems, een van de vroegste aanhangers van Vlativa. ‘Onze standpunten zijn gebaseerd op Europees gedachtengoed, maar hebben een Vlaams accent. Deze Vlaamse insteek is belangrijk,’ aldus Willems.

Dit plaatst Vlativa eerder in Vlaamsnationalistische en rechtse politiek kringen. Toch wil Willems het niet zo nauw zien: ‘Noch links, noch rechts, niemand durft vandaag politiek de kar te trekken. Het Vlaams Belang draagt het thema wel uit, maar die paritij is op sterven na dood. N-VA zou mogelijk de kar kunnen trekken, maar dat geldt ook voor andere partijen. Ze gaan in elk geval kleur moeten bekennen.’

Manifestatie op komst

Zelf wil Vlativa nog even wachten met een politiek kamp te kiezen. Het hoopt met deze burgerbeweging net de partijpolitiek te kunnen afweren en een breder maatschappelijk draagvlak te kunnen creëren voor hun standpunten, over partijgrenzen heen. ‘Vanuit de politiek wordt veel beloofd, maar te weinig gerealiseerd.’

Op een ware brede burgerbeweging is het nog even wachten. Voorlopig telt de Facebookpagina van Vlativa enkele duizenden volgers, waarmee het nog ver verwijderd is van het succes van zijn Duitse broer. ‘De Pegida-beweging in Duitsland heeft op Facebook meer dan 110.000 volgers, maar daar staren we ons niet blind op. Het slagen van de Vlativa-beweging hangt af van onze eerste manifestatie die gepland staat. Het is dus koffiedik kijken en afwachten.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift