Peking verbiedt steenkool tegen 2020

Nieuws

Peking verbiedt steenkool tegen 2020

Peking verbiedt steenkool tegen 2020
Peking verbiedt steenkool tegen 2020

IPS

08 augustus 2014

De Chinese hoofdstad Peking kondigt aan dat ze het het gebruik van steenkool wil verbieden tegen 2020. Door meer nadruk te leggen op elektriciteit en gas, wil de stad iets doen aan het aanhoudende smogprobleem.

Volgens het Chinese staatsagentschap Xinhua was steenkool vorig jaar goed voor een kwart van de energieconsumptie in de stad van 21 miljoen inwoners. De erg vervuilende energiebron is zo verantwoordelijk voor 22 procent van de uitstoot van fijn stof. Andere bronnen zijn onder meer het transport en industriële productie.

Om daar iets aan te doen, wordt het verbranden van steenkool in de hoofdstad verboden tegen 2020. Daarmee geeft met de beslissing toe aan de druk van de groeiende middenklasse om iets te doen aan de vervuiling van lucht, water en bodem. China staat ook internationaal onder toenemende druk om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen.

Gas uit steenkool

Maar volgens critici is het nog niet zeker dat het verbod ook tot een verminderde uitstoot zal leiden, integendeel. Als de steenkool vervangen wordt door gas, kan de uitstoot immers nog groeien als dat gas afkomstig is uit installaties die steenkool in gas omzetten. Recent onderzoek van de Duke University toont aan dat gas uit steenkool een derde tot 82 procent meer uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengt in vergelijking met een gewone steenkoolcentrale.

In China staan zo’n vijftig van dergelijke installaties in de steigers, die samen goed zouden zijn voor een uitstoot van meer dan 1000 miljard ton CO2 per jaar. Ook voor de lokale volksgezondheid is de meerwaarde dan nog verre van zeker, blijkt uit een rapport van het Chinese ministerie van Energie. Dat rapport riep de overheid op om de snelle ontwikkeling van steenkoolvergassingsinstallaties snel aan banden te leggen.