Pensioenhervorming treft arme Brazilianen

Nieuws

Pensioenhervorming treft arme Brazilianen

Pensioenhervorming treft arme Brazilianen
Pensioenhervorming treft arme Brazilianen

IPS

06 maart 2017

De Braziliaanse regering gaat de pensioenen hervormen. Daar worden vooral arme Brazilianen de dupe van.

De betaalbaarheid van de pensioenen komt in het gedrang, zegt de conservatieve regering van Michel Temer. Ze stelt daarom voor de minimumleeftijd voor pensionering voor iedereen op 65 jaar te leggen.

Minder lang leven

Voor de arme Brazilianen valt dit nadelig uit. In het arme noorden bijvoorbeeld leven de Brazilianen gemiddeld 8 jaar minder lang dan in het zuiden van het land.

In een rijke wijk van São Paulo leven de mensen gemiddeld 25,8 jaar langer dan in een arme wijk in dezelfde stad.

Zelfs binnen eenzelfde stad is de ongelijkheid groot. In Alto Pinheiros, een rijke wijk van São Paulo, leven de mensen gemiddeld 25,8 jaar langer dan in Ciudad Tiradentes, een arme wijk in dezelfde stad.

Dat is een levensverwachting van 79,6 jaar tegenover een van 53,8 jaar. In Ciudad Tiradentes halen de meeste inwoners niet eens hun pensioen in het stelsel dat de regering voorstelt.

Vandaag kunnen Brazilianen met pensioen nadat ze 25 tot 35 jaar gewerkt hebben, afhankelijk van het soort werk dat ze gedaan hebben. In steden ligt de pensioenleeftijd voor vrouwen op 60 jaar en voor mannen op 65 jaar, op het platteland is dat respectievelijk 55 en 60 jaar.

Zwaarste begrotingen ter wereld

Bepaalde groepen hebben meer privileges. Ambtenaren krijgen hun volledige loon als pensioen, werknemers in de privésector maar een fractie van hun loon.

Ambtenaren krijgen hun volledige loon als pensioen, werknemers in de privésector maar een fractie van hun loon.

President Temer wil de ambtenaren- en privépensioenen gelijkschakelen maar dat botst op groot verzet bij de ambtenaren.

Onder meer militairen vallen daarom niet onder de hervorming die het parlement momenteel behandelt.

Het aantal inactieve ambtenaren en gepensioneerde militairen bedraagt minder dan een miljoen maar het tekort in hun pensioenstelsel is even groot als dat voor werknemers in de privésector, dat meer dan 30 miljoen begunstigden telt.

Door de autonomie van de verschillende machten verhoogden de magistratuur en de parlementairen herhaaldelijk hun eigen lonen en wierven ze duizenden assistenten aan. Hun begrotingen behoren tot de zwaarste ter wereld.

Gesubsidieerde elites

Onderwijs kan een instrument zijn om de ongelijkheid te verminderen maar in Brazilië gebeurt net het omgekeerde. De beste universiteiten, openbaar en helemaal gratis, zijn grotendeels een monopolie van de rijkste Brazilianen.

Het beste basisonderwijs vind je in privéscholen, die minstens 500 dollar per leerling per maand kosten. Kinderen uit middenklasse- en rijke gezinnen domineren daardoor de toegangsproeven tot de meest gegeerde universiteiten.

Of hoe de overheid de intellectuele en economische elites subsidieert.