“Pentagon heeft last van christelijke Taliban"

Nieuws

“Pentagon heeft last van christelijke Taliban"

Eli Clifton

10 september 2007

Een maand geleden borg het Pentagon een plan op om de Amerikaanse soldaten in Irak “Freedom Packages” te sturen: pakjes met bijbels, materiaal om ongelovigen te bekeren en een computergame waarin “soldaten van Christus” het opnemen tegen de handlangers van de antichrist. IPS sprak over de invloed van fundamentalistische evangelische christenen in het Amerikaanse leger met Mikey Weinstein, de oprichter van de Military Religious Freedom Foundation.

Weinstein en zijn organisatie verdedigen de scheiding tussen kerk en staat binnen het Amerikaanse leger. Over de groeiende invloed van fundamentalistische christenen schreef Weinstein onlangs een boek, With God on Our Side, uitgegeven bij St. Martins Press in New York. De auteur gaat er niettemin prat op dat hij geen typische progressieve ‘liberal’ is: hij was tien jaar bij de Amerikaanse luchtmacht, is geregistreerd als Republikeins kiezer en was zelfs drie jaar juridisch adviseur onder het presidentschap van Ronald Reagan.
IPS: U studeerde af aan de Academie van de Amerikaanse luchtmacht in Colorado Springs. Hoe komt dat  die instelling zo’n bolwerk is geworden van ‘dominionisten’, d.w.z. christenen die de invloed van religie op het openbare leven willen vergroten ?
MW: Wel, ik ben niet de enige die Colorado Springs het ‘Vaticaan van de protestanten’ noemt. Meer dan honderd van de meest invloedrijke organisaties van fundamentalistische evangelische christenen zijn er vertegenwoordigd. Intussen ben ik tot de vaststelling gekomen dat de dominionisten als een vloedgolf over alle militaire basissen en installaties in de hele wereld zijn gespoeld. Volgens de officiële cijfers van het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie, nvdr) zijn er 737 installaties in 132 landen. Zeventig van die vestigingen bevinden zich in Europa en in elf van die zeventig zijn kernwapens aanwezig.
Laat me één ding duidelijk maken. Ik heb niets tegen christenen of zelfs evangelische christenen. Velen van hen steunen de activiteiten van onze organisatie, de Military Religious Freedom Foundation. De mensen waarmee ik het aan de stok heb zijn de ‘dominionisten’. Die vertegenwoordigen zo’n 12,8 procent van het Amerikaanse publiek, zo’n 38 miljoen mensen.
In elk van de 737 militaire installaties zijn de dominionisten aanwezig. Voor de officieren is er het “Officers Christian Fellowship” en voor het voetvolk het “Christian Military Fellowship”. Ze hebben allemaal een drievoudig doel dat ze belangrijker vinden dan hun eed om de Amerikaanse grondwet te beschermen. Het eerste doel, waarvoor ze onomwonden uitkomen op hun website, is een “spiritueel getransformeerd Amerikaans leger”, met - op de tweede plaats - “ambassadeurs van Christus in uniform die – ten derde – “hun krachten krijgen van de Heilige Geest.”
IPS: Zou u wat meer kunnen vertellen over de intussen weer afgevoerde ‘Operation Straight Up’ en de organisatie die zich ‘Christian Embassy’ noemt. Hoe krijgt die toegang tot de soldaten in Irak en tot het promotiemateriaal van het Pentagon ?
MW: We hopen die antwoorden snel te krijgen omdat we hierover een grote rechtszaak tegen het Pentagon aan het voorbereiden zijn. De Christian Embassy was tot voor kort een kleine en relatief onbekende organisatie die vooral actief was in Washington. Ze richt zich in de eerste plaats tot hooggeplaatste figuren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, tot parlementsleden en in het bijzonder tot mensen die bij het Pentagon werken. Hun zeer professionele promotiefilmpje staat op onze website, www.militaryreligiousfreedom.org. Ze zeggen dat ze de 25.000 werknemers van het Pentagon tot een ‘bewuste relatie met Jezus Christus’ willen brengen, door middel van dagelijkse gebedsontbijten en sessies voor bijbelstudie. Het is echt verbazend te zien hoe Amerikaanse militairen en politici hun eed op de grondwet te grabbel gooien en het bijbelse wereldbeeld van deze ene groep gaan verdedigen.
IPS: Wat heeft het ministerie van Defensie ondernomen om dit soort van zieltjeswinnerij een halt toe te roepen ?
MW: Ze doen helemaal niets, ze moedigen het zelfs aan. Het rapport dat de inspecteur-generaal heeft uitgebracht is compleet belachelijk. Het ministerie neemt daarin afstand van een interne richtlijn over de “Accomodatie van religieuze praktijken in het leger”. Volgens hen gaat die richtlijn er gewoon over wanneer je wel of niet je uniform mag dragen. Maar als ze een gelijkaardig filmpje hadden gemaakt over een Ford Mustang, dan was voor iedereen duidelijk geweest dat ze de Ford Mustang als de beste auto beschouwen.
Voor alle duidelijkheid: we hebben hier te maken met christelijke Taliban. Ze haten het wanneer ik dat woord gebruik maar dat is dan jammer voor hen. Ze zouden het waarschijnlijk fantastisch vinden als ik een typische Democraat uit het noorden van Californië was, zo eentje die bomen knuffelt en Chardonnay-wijn drinkt. Ik kom helaas uit een familie van ijzervreters die samen in de loop van drie generaties 128 jaar actieve diensttijd presteerde. Mijn jongste zoon studeerde drie maanden geleden af aan de luchtmachtacademie. Bovendien ben ik drie jaar juridisch adviseur geweest voor Ronald Reagan. Maar als ik zeg christelijke Taliban bedoel ik christelijke Taliban, punt aan de lijn.
IPS: Wat zijn de gevolgen voor ‘klokkenluiders’ die de toestand in het leger aanklagen ?
MW: Ze zijn doodsbang. Het leger is hun leven. Binnenkort zullen 6.000 militairen mijn organisatie hebben gecontacteerd. Opmerkelijk is dat 96 procent van hen christenen zijn. Driekwart van die mensen zijn traditionele protestanten: Presbyterianen, Lutheranen, Methodisten en Anglicanen. Af en toe zijn er zelfs aanhangers van Pinksterkerken of Zuidelijke Baptisten. Dan is er nog een kwart Rooms-Katholieken en vier procent moslims, joden, hindoes, boeddhisten, confucianisten, shintoïsten, ongelovigen of aanhangers van heidense godsdiensten. Vaak geven ze me niet eens hun naam, alleen de nam van hun eenheid en de contactgegevens van hun overste. Het is dan mijn taak om die mensen erop attent te maken dat er in hun eenheid aan fundamentalistische zieltjeswinnerij wordt gedaan.
In de praktijk is het zo dat fundamentalistische christenen de andere christenen onder zware druk zetten. “Jullie denken misschien zelf meer dan genoeg christen te zijn, maar voor ons is dat niet zo”, luidt de boodschap, “En bijgevolg zullen jullie eeuwig branden in de hel, samen met de joden”.