Pentagon: klimaatverandering vergroot bedreigingen

Nieuws

Pentagon: klimaatverandering vergroot bedreigingen

Pentagon: klimaatverandering vergroot bedreigingen
Pentagon: klimaatverandering vergroot bedreigingen

IPS

12 maart 2014

In een vierjaarlijks lijvig rapport noemt het Amerikaanse ministerie van Defensie de klimaatverandering een threat multiplier, die bestaande bedreigingen vergroot en de kans op conflict en terrorisme doet toenemen.

“De klimaatverandering is een significante uitdaging voor de Verenigde Staten en de hele wereld”, stelt het Pentagon in het omvangrijke Quadrennial Defense Review 2014, een rapport dat de militaire doctrine vastlegt en doelstellingen en bedreigingen identificeert. “Naarmate de uitstoot van broeikasgassen toeneemt, stijgt de zeespiegel en nemen extreme weerfenomenen toe. Die veranderingen zullen huizen, land en infrastructuur vernielen.”

Het opwarmende klimaat wordt zo een bijkomende reden tot conflict in de wereld. “De klimaatverandering kan het watertekort vergroten en leiden tot een sterke stijging van de voedselprijzen. De druk die door de klimaatverandering gecreëerd wordt, zal de strijd om grondstoffen beïnvloeden en druk leggen op economieën, samenlevingen en overheden over de hele wereld”, stelt het rapport.

Threat multipliers

Het Pentagon noemt die effecten threat multipliers: factoren die bestaande wereldproblemen zoals armoede, milieuschade, politieke instabiliteit en sociale spanningen erger maken. “En die omstandigheden kunnen terroristische activiteit en andere vormen van geweld in de hand werken.”

“De inschatting van het Pentagon wijst op een gesofisticeerd begrip van de toekomst waar onze defensie mee te maken krijgt als de wereld blijft opwarmen en de klimaatimpact steeds sterker wordt”, zegt Durwood Zaelke, voorzitter van het Amerikaanse Instituut voor Beleid en Duurzame Ontwikkeling in een reactie.

“Minister van Defensie Hagel en zijn team bij het Pentagon blijken klimaatrealisten die de strijdkrachten voorbereiden op een wereld waar grondstoffen schaars zijn en de frequentie en ernst van klimaatrampen toeneemt.”