IOM-topman: ‘Perfecte storm leidt tot migratie zonder voorgaande’

Nieuws

IOM-topman: ‘Perfecte storm leidt tot migratie zonder voorgaande’

IOM-topman: ‘Perfecte storm leidt tot migratie zonder voorgaande’
IOM-topman: ‘Perfecte storm leidt tot migratie zonder voorgaande’

IPS

26 juni 2018

Momenteel barst wereldwijd “een perfecte storm” van gewapende conflicten los, zegt William Swing, directeur van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Nooit eerder migreerden zoveel mensen.

UNMISS (CC BY-NC-ND 2.0)

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) registreert nieuwkomers in Zuid-Soedan, die op zoek zijn naar bescherming.

UNMISS (CC BY-NC-ND 2.0)​

Momenteel barst wereldwijd “een perfecte storm” van gewapende conflicten los, zegt William Swing, directeur van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Nooit eerder migreerden zoveel mensen.

‘Ik moet zeggen dat we niet alleen tijden van turbulentie en ongerustheid beleven, ik heb de wereld nog nooit gezien zoals we die vandaag kennen’, zegt de ervaren Amerikaanse diplomaat, die dit jaar zijn tweede vierjarige termijn als hoofd van de IOM beëindigt.

Swing was gisteren in Genève voor een eerste wereldconferentie van religieuze leiders, politici en academici, georganiseerd door het Geneva Centre for Human Rights Advancement en Global Dialogue (GCHRAGD).

Angst voor de ander

Swings waarschuwingen komen er op een moment dat de Europese Unie tevergeefs een gemeenschappelijk beleid probeert te formuleren voor de duizenden migranten die elke week arriveren, en dat de Amerikaanse president Donald Trump niet stopt met de gedwongen scheiding van meer van tweeduizend migrantenkinderen van hun ouders.

‘Ik zie nergens belangrijke onderhandelingen, nergens een belangrijk politiek proces’, zei hij tijdens de conferentie. ‘Ik zie wel een anticyclische reactie van de wereldgemeenschap, die zich manifesteert in angst voor de ander, in sentimenten tegen migranten en tegen vluchtelingen.’

Perfecte storm

‘We constateren dat momenteel een perfecte storm losbarst, met een tiental gewapende conflicten die zich uitstrekken van West-Afrika tot de Himalaya, zonder dat er enige hoop is om een van deze conflicten op korte of middellange termijn op te lossen.’

‘Daar komt bij dat het aantal mensen dat nu in beweging is alle historische records overtreft, een gevolg van de verviervoudiging van de wereldbevolking in de afgelopen eeuw’, zei de IOM-topman.

Een groot deel van deze migratie verloopt regulier, ordelijk en veilig. ‘Toch zijn er nog altijd minstens 65 miljoen mensen die gedwongen worden te verhuizen.’

Swing ziet ook ‘schendingen van het internationale humanitaire recht door alle partijen’ en ‘een afwezigheid van leiderschap in de belangrijkste kwesties.’

Jordaanse prins

De GCHRAGD, een denktank, is een initiatief van de Jordaanse prins Hassan bin Talal. Hij was het ook die deze Wereldconferentie over religies, geloofsovertuigingen en waardensystemen bijeenriep, onder het motto Bundel krachten om de gelijkheid van burgerrechten te verbeteren. Bijna vijftig religieuze leiders van verschillende godsdiensten namen eraan deel, samen met internationale experten.

‘Samen kunnen we het conventionele denken over de oorzaken van het verlies van menselijke waardigheid, marginalisering en onderdrukking uitdagen’, zei de prins.

De conferentie in het Palais des Nations in Genève kwam er naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kansen tot integratie

De deelnemers keurden een strategisch tienpuntenplan goed om de burgerrechten te versterken, een plan dat aan de verschillende VN-instellingen zal worden voorgelegd. Een van de tien voorstellen is ‘het behoud van de etnische, culturele en religieuze erfenis van de transit- en bestemmingslanden, met tegelijk kansen tot integratie voor vluchtelingen en migranten die aankomen.’

Het doel van dit initiatief is de ‘wederzijdse bijdragen en de respectieve veerkracht te bevorderen’ om ‘de gedwongen assimilatie van migranten, vluchtelingen en ontheemden te voorkomen’, zoals wordt voorgesteld in de SDG16, een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de VN tegen 2030 willen halen.

Bijdragen van migranten

Swing is blij dat het plan het expliciet over integratie heeft. ‘De tekst onderstreept het belang van respect voor diversiteit en van het bevorderen van de bijdragen die migranten en vluchtelingen altijd hebben geleverd’, vertelde Swing nadien aan persagentschap IPS.

‘Ik ben blij dat de paragraaf het probleem van integratie behandelt, want dat is de kern van de zaak. Vaak zijn de mensen die aankomen niet goed geïntegreerd. Daarom is dit zo belangrijk.’

Tijdens de conferentie had Swing kritiek op degenen die de bijdragen afwijzen die migranten leveren aan hun gastsamenleving. Uit een onderzoek van het IOM en het Amerikaanse Mckinsey Global Institute blijkt bijvoorbeeld dat hoewel slechts 3,9 procent van de wereldbevolking uit migranten bestaat, ze toch goed zijn voor 9 procent van de rijkdom van de wereld, gemeten in termen van bruto binnenlands product (bbp).

Muren in plaats van bruggen

‘Als we midden in de storm zitten, moeten we hoger gelegen terrein zien te bereiken, en dat kan door de leer te volgen van alle overtuigingen dat mannen, vrouwen en kinderen allemaal kinderen van God zijn en leden van de universele familie’, zei Swing aan de religieuze leiders.

‘Als we toekomstige stormen willen voorkomen, zullen enkele veranderingen nodig zijn. De eerste uitdaging is om de huidige versie, die toxisch is, te wijzigen. We zijn eraan gewend geraakt om muren te bouwen in plaats van bruggen. Zolang die visie niet verandert, zullen mensen uitgebuit worden en hun rechten geschonden.’

Demografische uitdaging

Een andere zorg van het IOM is de demografische uitdaging. Door de snelle bevolkingsdaling in het industriële Noorden zijn meer mensen nodig om het werk te doen, mensen met een betere technische opleiding. Tegelijk groeit in het Zuiden de werkloosheid bij jongeren snel.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden ‘zijn openbare onderwijsprogramma’s nodig en ook overheidsinformatie.’

‘We zullen moeten leren omgaan met de uitdaging van de onverbiddelijke toename van etnische, culturele, religieuze en taalkundige diversiteit’, zei Swing tot slot. Volgens de IOM-directeur is de beweging van mensen, de menselijke mobiliteit niet ‘iets dat opgelost moet worden’, maar een “menselijke realiteit” die zo oud is als de mensheid zelf en die moet worden beheerd.