Peru schort werk aan omstreden megadam op

Nieuws

Peru schort werk aan omstreden megadam op

Milagros Salazar

19 juni 2011

De ontslagnemende regering van de Peruaanse president Alan García heeft het voorbereidende werk aan de omstreden Inambari-dam stilgelegd. Peru heeft over het miljardenproject een akkoord met Brazilië waar het moeilijk onderuit kan. Waarschijnlijk probeert García enkel de tegenstanders te sussen en het probleem door te schuiven naar zijn opvolger, Ollanta Humala.

De Inambari-dam, een project van 3,6 miljard euro in een bosrijke streek in het zuidoosten van Peru, moet een van de grootste dammen van Latijns-Amerika worden. Volgens een eerste haalbaarheidsstudie zal het stuwmeer 37.800 hectare beslaan. Tegenstanders zeggen dat er zeventig dorpen moeten verdwijnen voor het stuwmeer.

Hoorzittingen

Brazilië en Peru sloten in juni vorig jaar een akkoord om samen vijf grote dammen met waterkrachtcentrales te bouwen op Peruaans grondgebied. De Inambari-dam is daar de grootste van. Maar nu heeft de Peruaanse regering dus een definitief einde gemaakt aan de tijdelijke concessie die het Braziliaanse elektriciteitsbedrijf Egasur had om de haalbaarheid en de milieueffecten van het project te bestuderen. Het bedrijf had al een verlenging van een jaar gekregen van de voorlopige concessie die de studies mogelijk maakt, maar die termijn was in oktober vorig jaar afgelopen.

Egasur heeft het vooral moeilijk met de verplichte hoorzittingen die het moet organiseren om de plaatselijke bevolking haar zeg te laten doen over het project. Er is veel verzet. De mensen die moeten wijken voor het stuwmeer vrezen dat ze niet voldoende gecompenseerd zullen worden en omwonenden zijn beducht voor de aftakeling van het milieu.

De maatregel van de ontslagnemende Peruaanse regering is het resultaat van onderhandelingen met burgemeesters en plaatselijke leiders uit Puno, de regio waar de dam komt. Die zijn zich er echter van bewust dat het project daarmee niet definitief is afgeblazen. “We alleen een wapenstilstand bereikt”, zegt Hernán Vilca , de voorzitter van het Strijdcomité van de provincie Carabaya. “We willen een decreet waarin het project definitief wordt begraven. Daarop zullen we bij deze regering aandringen, en bij die van de toekomstige president Humala.” Humala wordt op 28 juli beëdigd.

“Project niet afgeblazen”

De Braziliaanse dammenbouwers geven zich nog niet gewonnen. Egasur meldde in oktober vorig jaar al in een brief aan het Peruaanse ministerie van Energie dat het alle vereiste studies had ingediend. Een woordvoerder van Electrobrás, een van de twee Braziliaanse aandeelhouders van Egasur, liet al weten dat het project nog altijd kan worden gerealiseerd. En volgens Altino Ventura van het Braziliaanse ministerie van Mijnbouw en Energie toetst Peru het project nu gewoon aan de relevante wetgeving en de belangen van de betrokken gemeenschappen.

Volgens de voorstanders kan de dam een oplossing bieden voor de groeiende bevolkingsdruk en problemen als illegale mijnbouw en de productie van cocaïne waar de streek mee worstelt. Peru zal ook geld verdienen met de export van stroom naar Brazilië.

Maar het akkoord tussen de twee landen verplicht Peru dertig jaar lang een vaste hoeveelheid stroom te leveren aan Brazilië. De tegenstanders voeren aan dat Peru nog niet weet hoeveel elektriciteit het zelf nodig zal hebben.

De Peruaanse regering heeft ook het voorbereidende werk aan de dammen van Mainique in Cusco en Paquitzapango in Junín stilgelegd, twee andere dammen in het Braziliaanse lijstje van vijf waartegen veel verzet bestaat.

Maar de tegenstanders van de dammenprojecten zijn op hun hoede. “De toekomstige president Humala staat erg dicht bij Brazilië, en daar maken we ons zorgen over, zegt Vilca. “Daarom blijven we alert.”