Peru wacht met uitzetting Chinese zakenman

Nieuws

Peru wacht met uitzetting Chinese zakenman

Ángel Páez

01 juni 2010

De Chinese staatsburger Wong Ho Wing, die in eigen land mogelijk de doodstraf wacht, wordt voorlopig niet uitgezet. De Peruaanse autoriteiten moeten wachten op een beslissing van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten.

Uit een brief van de Peruaanse regering aan de Chinese ambassadeur Zhao Wuyi blijkt dat Wong niet kan worden uitgeleverd zolang het Hof in de zaak van Wong nog niet tot een definitief oordeel is gekomen.

Bewarende maatregelen

Wong werd in 2008 door de Peruaanse politie gearresteerd op het vliegveld van Lima, toen hij op het punt stond het land te verlaten. De Chinese zakenman zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan omkoping, witwassen en belastingontduiking. Op dat laatste staat in China de doodstraf.
Begin 2009 stuurde Santiago Cantón, voorzitter van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, een brief aan de Peruaanse president Alan García met het verzoek om Wong niet uit te leveren. Dat leverde niets op en nadat de Chinese ambassadeur de garantie had gegeven dat de doodstraf niet zou worden toegepast, stemden het Peruaanse Hooggerechtshof en het ministerie van Justitie in met het Chinese verzoek om uitlevering.
De Commissie bracht de zaak van Wong vervolgens onder de aandacht van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. De commissie verzocht het Hof om artikel 63 van de Amerikaanse Conventie voor Mensenrechten toe te passen. Daarin staat dat het Hof bewarende maatregelen kan nemen “in zeer ernstige en dringende gevallen” om “onherstelbare schade aan de rechten en de vrijheid van personen te voorkomen. Het Hof kan dergelijke bewarende maatregelen nemen om uitzetting van buitenlanders te voorkomen, die het risico lopen de doodstraf te krijgen, of al veroordeeld zijn.
In maart van dit jaar kreeg president García het verzoek van het Hof om de uitzetting van Wong op te schorten en te wachten op een definitief oordeel.

Brief

De Peruaanse regering lijkt bang voor een verstoring van de bilaterale relatie met China, waarmee het land in april 2009 een vrijhandelsverdrag heeft gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Chinese ambassadeur Zhao Wuyi dat Peru hoopt dat het opschorten van de uitlevering van Wong geen schaduw zal werpen over de goede relatie tussen de twee landen.
In de brief wordt uitgelegd dat Peru het Hof erkent als rechtsprekende instantie en de regering zal moeten wachten op het besluit van het Hof. Het ministerie vraagt China om begrip voor het besluit van de regering en belooft een beslissing te zullen nemen, zodra het Hof de zaak behandeld heeft.