Peruaanse Amazone-indianen zijn olie beu (foto's beschikbaar)

Nieuws

Peruaanse Amazone-indianen zijn olie beu (foto's beschikbaar)

Milagros Salazar

16 augustus 2006

Indianen uit het Peruaanse Amazonewoud overwegen de Peruaanse staat en buitenlandse oliemaatschappijen voor de rechter te dagen. Ze eisen dat er een einde komt aan de jarenlange vervuiling van de gebieden waar ze leven. Een gerechtszaak zou een primeur zijn voor Peru.

Arankartuktaram! (respecteer ons), luidt het devies van de Achuar-indianen. Het indianenvolk leeft in het hartje van het Peruaanse en het Ecuadoraanse regenwoud. De Achuars in het stroomgebied van de Corrientes, een bijrivier van de Amazone, hebben al dertig jaar last van de vervuiling die de oliewinning in hun gebied veroorzaakt. Het Amerikaanse Occidental Petroleum Corporation (Oxy) begon al in de jaren 70 in de streek naar olie te boren. Later begon ook het Peruaanse Petroperu er aardolie boven te halen, en in 1996 kwam daar Pluspetrol Norte bij, de Peruaanse dochter van de Argentijnse oliemaatschappij Pluspetrol.

“Onze rechten worden systematisch geschonden”, klaagt Robert Guimaraes, vice-voorzitter van de Aidesep, een koepel van Peruaanse Amazone-indianen. “De regering slaagt er niet in de ondernemingen die onze rivieren en gronden vervuilen, te bestraffen. We willen daar iets tegen ondernemen.” Binnenkort maakt de organisatie bekend welke gerechtelijke stappen ze zet. Intussen heeft ze de zaak ook op de agenda van het Peruaanse parlement laten zetten.

Van de 8.000 Achuar-indianen die in Peru leven, lijden er 3.000 tot 4.000 rechtstreeks onder de petroleumwinning, zegt Racimos de Ungurahui, een niet-gouvernementele organisatie die het opneemt voor de Achuars. De problemen kwamen vorige week nog eens aan bod tijdens een vergadering van indiaanse leiders in Peru.

Aan belastend materiaal ontbreekt het niet, oordeelt de Aidesep. In mei publiceerde het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid een rapport waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de onderzochte Achuars gevaarlijk veel cadmium in hun bloed hebben. Kinderen hebben ook te veel lood in hun lichaam. De twee zware metalen, die voorkomen in afvalwater dat de oliemaatschappijen lozen, kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Het onderzoek bij de Achuars kwam er op vraag van de Feconaco, een federatie van indianenvolken uit het stroomgebied van de Corrientes.

Pluspetrol Norte, de grootste aardolieproducent in Peru, wijst elke verantwoordelijkheid af. De vervuiling van de Corrientes en haar zijrivieren met lood blijft onder het wettelijke maximum, en over de cadmiumvervuiling in de rivieren bestaan geen betrouwbare cijfers, klinkt het. Het is dus niet bewezen dat de activiteiten van de petroleummaatschappij de oorzaak vormen van de verhoogde waarden in het bloed van de mensen die aan de rivier wonen.

Maar volgens de ngo Racimos de Ungurahui moet de overheid naast het rivierwater ook de sedimenten op de bodem van de waterlopen onderzoeken. Omdat het waterniveau van de rivieren constant stijgt en daalt, slaat een groot deel van de zware metalen in het rivierwater slaat gauw neer.

De activisten zeggen dat ook de lagunes en de meertjes in het gebied vervuild zijn. Uit dat water halen de Achuars hun vis. En het wild, een andere belangrijke voedselbron voor de Achuars, zou door de vervuiling uit de streek wegtrekken.

Indianen uit het district Loreto eisten in juli dat in het stroomgebied van de Corrientes een “ecologische noodtoestand” wordt uitgeroepen, en dat de overheid de nodige stappen zet om de toestand van het milieu er doorlopend op te volgen. Ze wilden ook dat de Peruaanse staat en Pluspetrol Norte werk maken van de reiniging van de gebieden van de Achuars, en de oliemaatschappijen opleggen over te schakelen op de nieuwste technologie om de milieuvervuiling te beperken.

De Peruaanse minister van Energie en Mijnen, Juan Valdivia Romero, zegt dat zijn medewerkers onderhandelen met Pluspetrol Norte over een snellere toepassing van een techniek waarbij afvalwater ondergronds wordt ingespoten. Dat zou het milieu nauwelijks belasten. Pluspetrol zegt dat het op die manier al 210.000 vaten afvalwater is kwijtgeraakt. Maar Racimos de Ungurahui zegt dat het allemaal veel te traag gaat, en dat de onderneming op die manier maar 15 procent van de totale hoeveelheid afvalwater wil verwerken.

Roberto Ramallo, algemeen directeur van Pluspetrol Norte, zegt dat de onderneming de verantwoordelijkheid voor de vervuiling uit het verleden niet uit de weg wil gaan. Het bedrijf levert volgens hem al gratis gezondheidszorg aan 18.000 mensen in de omgeving van de olie-installaties, en bouwt of verbetert er scholen voor inheemse 4.000 jongeren.

Foto’s beschikbaar op:

http://www.servindi.org/archivo/2005/164

http://www.shinai.org.pe/es/40la_gente_de_la_zona/achuarcorrientes.htm

http://www.erdoelinamazonien.org/89.html