Peruaanse milieueffectrapportages onder de maat

Nieuws

Peruaanse milieueffectrapportages onder de maat

Peruaanse milieueffectrapportages onder de maat
Peruaanse milieueffectrapportages onder de maat

Milagros Salazar

01 augustus 2012

Uit een steekproef van de Peruaanse regering waarbij 205 tussen 2001 en 2010 goedgekeurde milieueffectrapportages zijn beoordeeld, blijkt dat 86 procent geen volledige informatie bevat over hoe de goedkeuring van de autoriteiten tot stand is gekomen.

Tussen januari 2001 en november 2010 keurde de overheid in totaal 2360 milieueffectrapportages voor verschillende economische activiteiten goed. Daarvan heeft 62 procent betrekking op de mijnbouw- en energiesector.
De regering heeft op grond van het onderzoek aangekondigd de procedures te willen “hervormen.”

Doden en gewonden

Sinds januari 2006 zijn in Peru 211 doden en 2700 gewonden gevallen bij sociale conflicten. In de meeste gevallen hadden de conflicten een relatie met milieuzaken, zegt het Bureau van de Ombudsman in Peru.

Tijdens het eerste jaar van presidentschap van Ollanto Humala vielen er 15 doden en 430 gewonden bij protesten. Vorige maand vielen vijf doden bij protesten tegen de het Conga-mijnbouwproject, een project van multinational Yanacocha in de noordelijke regio Cajamarca.

Omdat het Congaproject zoveel weerstand oproept, heeft de regering internationale expertise ingeroepen om de milieueffectrapportage te beoordelen.  Deze experts concludeerden dat twee van de vier meren leeggepompt moeten worden om het goud te winnen, terwijl de andere twee gebruikt moeten worden om verwijderde aarde en rotsen in te storten.

Gedetailleerde hydrologische of hydrogeologische studies zijn er echter niet uitgevoerd, hoewel die noodzakelijk zijn om het lekken van giftig afval te voorkomen. Ook is geen integrale studie uitgevoerd naar de microbekkens die kunnen lijden onder mijnbouwactiviteiten en niet alle gemeenschappen in de omgeving van het project zijn erover geïnformeerd.

Partijdigheid

Burgerorganisaties hebben voorstellen ingediend bij het ministerie van Milieu om de impactstudies te verbeteren. Zo heeft de Peruaanse Maatschappij voor Milieuwetgeving (SPDA), recentelijk een boek met aanbevelingen gepubliceerd van advocaat Isabel Calle.

Een van haar aanbevelingen is het opzetten van een technisch orgaan, gelieerd aan het ministerie van Milieu, dat alle milieueffectrapportages moet beoordelen. Momenteel heeft elke ministerie zijn eigen eenheid die verantwoordelijk is voor zowel de goedkeuring van de studies als het stimuleren van investeringen in de betreffende sector.

“Helaas is het publiek ervan overtuigd dat de overheid partijdig is en dat deze ministeries altijd de kant kiezen van de bedrijven”, zegt Calle. “Als het ministerie van Milieu deze taak op zich neemt, zal dat positief ontvangen worden.”