Peruaanse straf dreigt voor Amerikaanse metaalreus

Nieuws

Peruaanse straf dreigt voor Amerikaanse metaalreus

Milagros Salazar

11 augustus 2009

De Amerikaanse metaalreus Doe Run kan zijn schulden niet betalen en vraagt daarom aan de Peruaanse overheid opnieuw uitstel om zijn milieuverplichtingen na te komen. Volgens experts is verder uitstel niet mogelijk.

Er hangen de Amerikaanse metaalreus Doe Run zware straffen boven het hoofd in Peru. Het bedrijf kijkt tegen een torenhoge schuldenberg aan en vraagt daarom aan de Peruaanse overheid opnieuw uitstel voor aanpassingswerken om de zware vervuiling terug te dringen. Volgens experts is verder uitstel niet mogelijk.

In de stad Junín, waar Doe Run een smelterij heeft, hebben kinderen tot viermaal meer lood in hun bloed dan is toegelaten. Het Amerikaanse bedrijf beloofde de vervuiling fel terug te dringen en daarin 150 miljoen dollar te investeren.

Volgens de Peruaanse milieuwetgeving heeft Doe Run nog tot 31 oktober de tijd om aanpassingen te doen aan zijn installaties. Maar het bedrijf kondigt nu al aan dat het de 150 miljoen niet heeft en nog een schuld van 110 miljoen dollar heeft uitstaan bij zijn leveranciers.

Als Doe Run de deadline niet haalt, dan dreigen zware boetes en zelfs de gedeeltelijke of totale sluiting.

Deze keer wel

De Peruaanse president Alan García had eind juli nog gezegd dat zijn regering de termijn enkel kon verlengen als het bedrijf 100 miljoen in zijn Peruaanse vestiging injecteerde. “Het moet nieuw kapitaal inbrengen en Peru voldoende economische waarborgen geven dat het deze keer de wet wel zal naleven”, zei García. “Als dat zo is, dan is de staat bereid om te praten en tot een akkoord te komen. Als dat niet zo is, dan zal de wet onverbiddelijk worden toegepast.”

Enkele dagen later verklaarde Doe Run zich insolvent en kondigde het een herstructurering aan. Minister van Energie en Mijnen Pedro Sánchez zei daarop dat het uitstel van de termijn voor milieuaanpassingen nu afhing van Indecopi, de overheidsinstelling die binnen een half jaar de solventie van Doe Run moet bepalen.

Dat kan niet, zegt Carmen Sandoval, advocate van de Peruaanse Vereniging voor Milieurecht (SPDA). Volgens haar kan Indecopi zich enkel over commerciële en arbeidsaspecten kan uitspreken, niet over milieuverplichtingen. “Volgens de wet moet Doe Run de termijn respecteren, en als het dat niet doet, moet het bestraft worden. De wet is gelijk voor iedereen.”

Tijd winnen

Verscheidene experts stellen dat Doe Run alleen de herstructurering inroept om tijd te winnen en een nieuw uitstel te krijgen. Ze vinden het verdacht dat het bedrijf zich vroeger altijd verzet heeft tegen dit mechanisme.

Voor Sandoval is “de vermindering van de middelen van het bedrijf geen argument om niet langer aan zijn verplichtingen te voldoen binnen de voorziene termijn”. “Wat heeft Doe Run gedaan met de 500 miljoen dollar nettowinst die het maakte tussen midden 2005 en begin 2008?”

Bij de 3500 werknemers heerst grote ongerustheid. In een communiqué uiten ze kritiek op wie de naleving van de milieuverplichtingen eist. Ze zeggen dat de aanpassingen er hoe dan ook komen en vragen dat de regering Doe Run uitstel geeft. “Wie wil dat het bedrijf gesloten wordt, denkt niet aan de mensen die er werken om brood op de plank re krijgen”, zegt Roiberto Guzmán, secretaris-generaal van de metaalvakbond van Doe Run.