Peruaanse vluchtelingen klagen "massale uitwijzingen" in Chili aan

Nieuws

Peruaanse vluchtelingen klagen "massale uitwijzingen" in Chili aan

Marianela Jarroud

12 april 2012

Het Comité van Peruaanse Vluchtelingen in Chili heeft de Chileense staat aangeklaagd bij de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie. Het vraagt bewarende maatregelen tegen wat het de massale uitwijzing van Peruaanse migranten noemt.

“Chili wijst systematisch grote hoeveelheden buitenlanders uit, maar sinds december vinden een- tot tweemaal per maand grote uitzettingsoperaties van twintig, dertig of veertig personen plaats”, zegt Rodolfo Noriega, voorzitter van het Comité van Peruaanse Vluchtelingen. “Dat is een overtreding van de Inter-Amerikaanse Conventie voor Mensenrechten.” Die conventie verbiedt de collectieve uitzetting van buitenlanders.

Bewarende maatregelen

Het comité diende daarom klacht in bij de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie, een instantie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Volgens de klacht houden de uitzettingen “geen rekening met bijzondere omstandigheden, familiebanden en administratieve of gerechtelijke beroepsprocedures.”

Het comité vraagt in het bijzonder dat de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie bewarende maatregelen neemt in de zaak van drie bouwvakkers die door de Chileense politie gesommeerd zijn om het land te verlaten.

Chili, Costa Rica en Panama zijn de enige Latijns-Amerikaanse landen die meer immigranten dan emigranten tellen.

Volgens advocaat Consuelo Labra, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, voert het Chileense ministerie van Binnenlandse Zaken sinds een jaar “een beleid van minachting en vervolging van wie een verblijfsvergunning heeft aangevraagd of er geen heeft.”

Geen collectieve uitwijzing

Rodolfo Quintano, hoofd van de juridische afdeling van de dienst Vreemdelingenzaken, zegt dat alle uitwijzingsbevelen een “strikt individueel karakter” hebben. De klacht maakt daarom geen kans, zegt hij.

De Internationale Organisatie voor Migratie heeft het over collectieve uitwijzing bij uitwijzingen “tegen groepen buitenlanders, om algemene redenen, zoals nationaliteit, etnie, religie, migratiesituatie, enzovoort, zonder met de bijzonderheden van elke zaak rekening te houden”, zegt Quintano. Volgens hem krijgt elke buitenlander die wordt uitgewezen, een document met de redenen van de procedure, de normen waarop die gebaseerd is en de beroepsmogelijkheden die men heeft.

Quintano erkent dat de politie mensen per groep naar hun land van herkomst kan brengen wanneer de uitzetting over land verloopt omdat het om een buurland gaat. Maar “in geen geval mag men dit verwarren met een collectieve uitwijzing van buitenlanders.”

Nog tot 14 april kan het Comité van Peruaanse Vluchtelingen bijkomende bewijzen binnenbrengen bij de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie. Nadien zal de commissie een rapport opvragen bij de Chileense staat en vervolgens een dialoog tussen beide partijen opstarten. Pas nadien komt er een uitspraak over de gevraagde bewarende maatregelen.