Piraterij vergiftigt relaties met VS

Nieuws

Piraterij vergiftigt relaties met VS

Mario Osava

17 april 2002

De Braziliaanse douane heeft maandag een
begin gemaakt met de vernietiging van 680 ton illegaal gekopieerde CD's en
elektronische spelletjes en vervalste merkproducten als sigaretten, horloges
en tv-toestellen die het afgelopen jaar vanuit verscheidene landen in Azië
naar de Braziliaanse haven van Santos werden gesmokkeld. De bergen
luxeproducten werden onder pletswalsen vermorzeld. De actie vormt de aanzet
tot een grootscheepse campagne die langer dan een maand zal duren. De
Braziliaanse regering wil de Verenigde Staten ervan overtuigen dat ze de
piraterij echt wil aanpakken. De drukke handel in illegaal gekopieerde
software en nagemaakte merkartikelen in Brazilië wekt veel wrevel op in de
VS.

Brazilië behoort tot de 55 landen die naar de smaak van de VS te weinig
ondernemen tegen illegale handelspraktijken. De VS houden het niet alleen
bij vermaningen: op initiatief van het Amerikaanse consulaat waren maandag
vier VS-experts op bezoek in Sao Paulo om plaatselijke politiemensen en
douanepersoneel wegwijs te maken in de strijd tegen piraterij en de smokkel
van illegaal gekopieerde software, muziek en films.

Maar het Braziliaanse standpunt is wel dat de internationale gemeenschap in
de eerste plaats de producenten van namaakartikelen en illegale kopieën
achter de veren zou moeten zitten - dat is veel efficiënter dan de ontelbare
smokkelwegen en verdeelpunten aanpakken waarlangs die waren in omloop worden
gebracht. Volgens Everardo Maciel, de Braziliaanse minister die
verantwoordelijk is voor de douane, was bijvoorbeeld zeker 10 ton van de
smokkelwaar die maandag vernietigd werd via de haven van New York naar
Brazilië gevoerd.

Ook Brazilië zelf heeft er belang bij dat er iets wordt ondernomen tegen de
piraterij. Volgens Marcio Cunha Gonçalves, de directeur van de Braziliaanse
Vereniging van CD-producenten, is zowat de helft van de muziek-CD’s die in
Brazilië op de markt komen, illegaal gekopieerd. Daardoor loopt de
muziekindustrie elk jaar zowat 290 miljoen euro mis en de overheid meer dan
70 miljoen. Cunha Gonçalves vreest dat de CD-markt dezelfde weg opgaat als
de handel in muziekcassettes als er niets wordt ondernomen tegen de
CD-maffia - al jarenlang worden er nog nauwelijks legaal geproduceerde
cassettes verkocht in Brazilië. Als ook de CD-markt helemaal wordt ingepalmd
door illegale kopieën, verdwijnt een industrietak waarmee volgens Cunha
Gonçalves 60.000 mensen direct en indirect hun brood verdienen. Tachtig
procent van de muziek die in Brazilië wordt verkocht, is van eigen bodem -
de piraten treffen dus vooral de lokale muzikanten en producenten.

Maar de overheid staat lang niet machteloos, al laat de moderne technologie
toe ook in kleine ruimtes duizenden illegale kopieën per dag te maken. Een
land als Mexico heeft de voorbije jaren al met succes de strijd aangebonden
tegen de piraterij in de muziekwereld. In Brazilië zal de douane daarbij een
belangrijke rol moeten spelen. De Braziliaanse Vereniging van CD-producenten
schat dat tussen 50 en 60 procent van de illegale CD’s die in Brazilië
worden verkocht; worden ingevoerd via Paraguay. Met een betere grenscontrole
zou het probleem dus meteen al flink kunnen worden ingedamd.

In Brazilië zelf is een mentaliteitswijziging nodig, gelooft
politiecommissaris Roberto Precioso Junior, de voorzitter van het vorig jaar
opgerichte Interministerieel Comité voor de Strijd tegen de Piraterij.
Brazilianen laten zich volgens hem te zeer leiden door de aantrekkelijke
prijs van producten en letten nauwelijks op de kwaliteit en de manier waarop
goederen in omloop worden gebracht. Overal in het land bloeit daardoor de
markt in namaakartikelen, vervalsingen, gestolen goederen en smokkelwaar.