Pittig debat over GM-voedselhulp binnen VN

Nieuws

Pittig debat over GM-voedselhulp binnen VN

Gustavo Capdevila

14 november 2002

Binnen de Verenigde Naties is het debat tussen voor- en tegenstanders van voedselhulp met transgene granen in alle hevigheid opgelaaid. De kloof loopt blijkbaar tussen en door de VN-agentschappen die zich bezighouden met landbouw, voedsel en gezondheid.

Sichan Siv, de VS-vertegenwoordiger in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC), vocht het deze week uit met Jean Ziegler, de Zwitserse speciale rapporteur over het recht op voedsel bij de Commissie voor Mensenrechten. Onderwerp van debat was de genetische gemanipuleerde (GM) voedselhulp die de Verenigde Staten levert aan de landen in Zuidelijk Afrika, waar 14 miljoen mensen van honger dreigen te sterven.

Siv verweet Ziegler met zijn protest tegen de voedselleveringen de hongersnood alleen maar in de hand te werken: Elke actie heeft een gevolg, en als gevolg van uw actie kunnen mensen sterven. De Zwitser repliceerde dat de consumenten van GM-voedsel afhankelijk worden gemaakt van de multinationals die het spul produceren. Ziegler riep het voorzorgsprincipe in, dat bepaalt dat een product niet wordt verhandeld wanneer onduidelijk is wat de mogelijke risico’s zijn voor het milieu en de gezondheid.

Siv wees erop dat miljoenen Amerikanen, Canadezen, Australiërs en Zuid-Afrikanen de GM-granen jarenlang hebben gegeten zonder ook maar één aanwijsbaar negatief gevolg. De Amerikaanse diplomaat wist zich gesteund door verklaringen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP), die tot conclusie kwamen dat het GM-graan in Zuidelijk Afrika waarschijnlijk geen gezondheidsrisico met zich meebrengt.

Ziegler werd verweten dat hij zelf geen wetenschapper is en kreeg een citaat van WGO-directrice-generaal Gro Harlem Brundtland om de oren. Die zei op een vergadering met Afrikaanse ministers van Volksgezondheid dat het voedsel niet onveiliger is voor Afrikanen dan voor andere consumenten. De ministers moesten zich volgens Brundtland goed beraden over de ernstige en onmiddellijke gevolgen van een beperking van de voedselhulp voor de miljoenen mensen die in hoge nood verkeren.

Ziegler sloeg terug met een uitspraak van FAO-directeur-generaal Jacques Diouf die zei dat er genoeg niet-gemanipuleerd voedsel voorhanden is om de 815 miljoen ernstig ondervoede mensen op aarde uit de nood te helpen. 75 procent van de 1,2 miljard armen op aarde zijn landbouwers. De verspreiding van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) kan hun miserie alleen maar vergroten, zei Ziegler.

De rapporteur kreeg de steun van een coalitie van ngo’s die twee maanden geleden een brief stuurden naar de VN en de VS-regering om te klagen over de manier waarop ggo’s in Zuidelijk Afrika worden opgedrongen. Dit is chantage van mensen in moeilijkheden met de bedoeling de belangen van de bedrijfswereld te promoten, zei Cecilia Oh van het Third World Network. De ngo’s halen het voorbeeld aan van Zambia, dat de ggo’s weigerde en overschakelde op maïsleveringen uit Tanzania, Kenia, Uganda, China en India.