Plan International België

Nieuws

Plan International België

Plan International België
Plan International België

09 augustus 2011

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Plan International België is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

Wie is Plan International België?

Plan International België is een onafhankelijke ngo, lid van de Plan International-koepel, die zich tot doel stelt kinderrechten en gelijkheid voor meisjes wereldwijd te verdedigen. Dit gebeurt via ontwikkelingsprogramma’s inzake gezondheid, onderwijs, leefomgeving, inkomensverbetering en bewustmaking.

Plan International België gebruikt de opgebouwde ervaring in de lokale gemeenschappen om het grote publiek en de Belgische autoriteiten te sensibiliseren rond meisjesrechten en ontwikkelingssamenwerking. Plan International werd opgericht in 1937 en is actief in meer dan 80 landen in Afrika, Azië, Amerika en Europa. Plan International België bestaat sinds 1983 en volgt projecten op in Vietnam, Ecuador, Bolivia, Mali, Oeganda, Burkina Faso, Niger, Benin, Tanzania, Malawi, Rwanda, Senegal en België.

Deze programma’s focussen onder meer op de thema’s kwaliteitsvol onderwijs en opleidingen, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, autonomie over het eigen lichaam en leven. Het promoten en toepassen van de kinderrechten, zoals opgenomen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, vormt de rode draad doorheen alle programma’s van de ngo.

De programma’s worden opgezet op vraag van en in samenwerking met de volwassenen en kinderen van de plaatselijke gemeenschappen, lokale partners en de betrokken overheidsinstellingen. Om haar missie te financieren, werft Plan België fondsen bij particulieren en andere donateurs zoals overheden, bedrijven en organisaties. Via het Plan Ouderschap kunnen particulieren en verenigingen voor 1 euro per dag een kind en zijn gemeenschap steunen.

Waarom steunt Plan International België MO*?

Plan International België heeft vanuit haar visie en missie belang bij een goed geïnformeerde bevolking als het gaat over complexe vraagstukken als ontwikkeling en vooruitgang binnen een kader van internationaal Volkerenrecht. Het Wereldmediahuis draagt hiertoe bij en verdient daarom de steun van haar leden. Ook kunnen we via de advertenties een geïnteresseerd lezerspubliek bereiken.

Volg Plan International België op …

Contact

Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Tel: 02 504 60 00
Fax: 02 504 60 59
info@planbelgie.be
www.planinternational.be
Rekeningnummer: IBAN BE86 2900 2855 0050 (BIC GEBABEBB)