Planten nemen meer CO2 op dan vroeger

De laatste jaren vertraagde de groei van de CO2-uitstoot. Dat komt wellicht doordat planten meer CO2 opnemen, blijkt nu. Maar die toegenomen activiteit zal de klimaatverandering niet stoppen.

  • Matthias Weinberger CC BY-NC-ND 2.0) Matthias Weinberger CC BY-NC-ND 2.0)

De mens pompt almaar meer CO2 in de atmosfeer. Verrassend genoeg bleef de stijging van de uitstoot van 2002 en 2014 stabiel op 1,9 deeltjes per miljoen (ppm) per jaar. Bovendien daalde de hoeveel CO2 die in de atmosfeer bleef, met 20 procent.

Onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) in de VS hebben nu een mogelijke verklaring. In die periode hebben planten meer CO2 opgenomen dan vroeger, zeggen ze.

Fotosynthese gevoelig voor temperatuur

De onderzoekers zien een sneeuwbaleffect. Door de groeiende CO2-uitstoot neemt de fotosynthese-activiteit toe, het proces waarbij planten CO2 opnemen en zuurstof produceren.

Door die extra activiteit groeien de planten, wat de fotosynthese nog aanzwengelt en de planten dus nog meer CO2 doet opnemen.

Van 2002 tot 2014 namen de planten dus meer CO2 op via fotosynthese maar ademden ze niet meer O2 uit.

Bovendien groeide de ademhaling van de planten -het nachtelijke proces waarbij zuurstof in CO2 wordt omgezet- minder snel in dezelfde periode.

Deze ademhaling is gevoelig voor temperatuur en de laatste jaren is de opwarming vertraagd.

Van 2002 tot 2014 namen de planten dus meer CO2 op via fotosynthese maar ademden ze niet meer O2 uit.

Deze mogelijke verklaring voor de groeivertraging van de CO2-uitstoot ‘benadrukt dat we moeten achterhalen in welke ecosystemen de CO2-opslag snel groeit zodat we die kunnen beschermen’, zegt Trevor Keenan, auteur van het artikel in Nature Communications.

‘Jammer genoeg is de toename [van CO2-opname door planten] verre van genoeg om de klimaatverandering tegen te gaan.’

De wetenschappers blijven ondertussen met nieuwe vragen zitten.

‘We hebben aangetoond dat de toename van CO2-opname op het land plaatsvindt, met een plausibele verklaring waarom. Maar we weten niet precies waar de CO2-opslag het meest toeneemt, hoe lang ze zal duren, of wat ze betekent voor de toekomst van het klimaat op aarde.’

Meer dan 400 ppm

De onderzoekers gebruikten CO2-metingen in de atmosfeer, satellietmetingen van vegetatie en computermodellen. Via wereldwijde dynamische vegetatiemodellen konden ze simuleren hoe de koolstofcyclus op het land verandert.

Intussen blijft de CO2-uitstoot wel stijgen. In 2013 ging de CO2-concentratie in de atmosfeer voor het eerst voorbij de grens van 400 ppm.

In juni van dit jaar ging ook het laatste en meest afgelegen meetstation op aarde, helemaal op de Zuidpool, voorbij die symbolische kaap. Het is voor het eerst in vier miljoen jaar dat de concentratie er zo hoog is.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift