Plattelandskinderen profiteren niet mee van China’s economische groei

Een studie over de levenskwaliteit van Chinese kinderen legt een aantal ongelijkheden bloot inzake onderwijs, economische omstandigheden en emotionele gezondheid. Plattelandskinderen profiteren amper van China’s economische groei. 

  • Kelly Dombroski (CC by-sa 4.0) Naar schatting 61 miljoen kinderen leven met slechts één ouder, een grootouder of ander familielid of zelfs helemaal alleen omdat beide ouders zijn weggetrokken. Kelly Dombroski (CC by-sa 4.0)

Zelfs nu de economische groei tot betere levensomstandigheden leidt in grote delen van China, blijken kinderen op het platteland daar niet mee van te kunnen profiteren.

Vooral de kinderen die “achtergelaten” worden door hun ouders die naar de steden trekken om er te werken, zijn erg kwetsbaar, zegt de studie.

Toekomst van een gemeenschap

Het rapport over de status van Chinese kinderen werd opgesteld door Universiteit Peking en de Universiteit van Chicago en analyseert de gegevens van familieonderzoeken over de economische situatie, steun van de omgeving en levensomstandigheden van Chinese kinderen.

‘Het gaat hier niet enkel om deze kinderen, het gaat over de toekomst van de hele gemeenschap’

De data hebben betrekking op het jaar 2010. Toen telde China 222,6 miljoen kinderen jonger dan 14 jaar. ‘Het gaat hier niet enkel om deze kinderen, het gaat over de toekomst van de hele gemeenschap’, zegt Dali Yang, een van de auteurs van de studie.

Ondanks inspanningen van de overheid inzake familieplanning en –controle slaagt men er niet in om de ongelijkheid tussen stedelingen en bewoners van het platteland weg te werken.

Hukou-registratie

Een van de redenen is de hukou-registratie, een systeem dat in de late jaren 1950 werd ingevoerd en dat gezinnen indeelt volgens een bepaalde status afhankelijk van hun woonplaats (platteland of niet). Toegang tot publieke diensten zoals onderwijs, werk en gezondheidszorg was afhankelijk van je hukou, de status van je registratie.

Drie vierde van de ouders lieten hun kinderen achter op het platteland.

China’s industrialisatie en economische groei zorgden voor een lossere kijk op migratie, wat ertoe leidde dat velen naar de steden trokken om er te werken. Door hun plattelandsstatus hadden ouders echter geen recht op sociale huisvesting of onderwijs voor hun kinderen in de steden. Drie vierde van de ouders lieten hun kinderen achter op het platteland.

Zo leven er naar schatting 61 miljoen kinderen met slechts één ouder, een grootouder of ander familielid of zelfs helemaal alleen omdat beide ouders zijn weggetrokken.

Volgens de onderzoekers is een kwart van de kinderen in landelijk China een “achtergelaten kind”. Van de stedelijke kinderen zijn vijftien procent migrantenkinderen met een landelijke hukou waardoor ze slechts beperkte toegang hebben tot onderwijs en andere publieke diensten die hun welzijn zouden kunnen verbeteren.

Emotionele gezondheid

Ondanks de economische groei berekende het rapport dat 24,4 procent van de plattelandskinderen het moet stellen met minder dan 1,4 euro per dag. In de steden geldt dat voor slechts 9 procent van de kinderen.

Plattelandskinderen zijn ook kleiner bij de geboorte en worden vaker ziek dat de kinderen in de steden.

Het onderzoek richtte zich ook op de emotionele gezondheid van deze kinderen. Volgens de resultaten heeft 25 procent van de achtergelaten kinderen op het platteland en 26 procent van de migrantenkinderen in de steden geen vertrouwen in de toekomst.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2563   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift