Politici moeten kwaliteit voedselproductie stimuleren

Nieuws

Politici moeten kwaliteit voedselproductie stimuleren

Het Vlaamse en Europese beleid moeten de kwaliteit van de biologische landbouw en voeding stimuleren en ondersteunen. In een eisenbundel naar aanleiding van de verkiezingen op 7 juni geeft BioForum Vlaanderen aan hoe de politiek de kwaliteit kan verbeteren.

Op Vlaams niveau zou de overheid het Strategisch Plan Biologische Landbouw, dat loopt tot 2012, concreet moeten maken en ook moeten uitvoeren. Daarnaast moet lokale en regionale productie voorrang krijgen en duurzame ecologische landbouw leefbaar gemaakt worden. BioForum verwacht ook een kwalitatieve en efficiënte controle bij biologische bedrijven.
Van de Europarlementsleden verwacht BioForum Vlaanderen een kritische opvolging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aangezien het Europees parlement sinds het Verdrag van Lissabon medezeggenschap heeft over het Europese landbouwbeleid. De organisatie eist ondermeer ingrijpende maatregelen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en wijst ggo’s af als oplossing voor honger, armoede of milieuvraagstukken.

Tags