Politie baas over migratiebeleid

Nieuws

Politie baas over migratiebeleid

Sergei Blagov

28 februari 2002

President Poetin tekende dinsdag een decreet ter
verbetering van het migratiebeleid en dat zal voor een ommekeer zorgen in
het Russische migratiebeleid. Via een systeem van doorzichtige instellingen
en procedures moeten de rechten van de legale immigranten beschermd worden
terwijl er harder zal worden opgetreden tegen illegale immigranten.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun economisch nut voor Rusland.

Voortaan is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de
behandeling van immigranten, vluchtelingen en asielzoekers. Dat betekent dat
de politiediensten de vrije hand krijgen bij de aanpak van het probleem.
Poetin stelde politiegeneraal Andrei Tsjernenko aan tot hoofd van de
migratiedienst. Na een decennium van chaos moet hij de orde herstellen.

Volgens generaal Tsjernenko zal de nieuwe migratiedienst geen
gemilitariseerd karakter hebben. Wel moet de overheid weten wie naar
Rusland komt en waarom; migratieprocessen dienen in een beschaafde vorm te
verlopen, aldus Tsjernenko. Daarmee sneerde hij naar het burgerlijke
agentschap dat tot oktober 2001 de verantwoordelijkheid droeg voor het
migratiebeleid, maar wegens geknoei en corruptie ontbonden werd. Het is maar
de vraag of de Russische politie het zoveel beter zal doen. Alvast wat
corruptie betreft, heeft zij haar reputatie niet echt mee.

De herziening van het migratiebeleid is niet bedoeld om de grenzen helemaal
te sluiten. Rusland heeft de immigranten broodnodig want demografisch
onderzoek geeft aan dat het aantal Russen tegen 2050 zal dalen van 144
miljoen naar 80 miljoen. Om de bevolking op peil te houden is een jaarlijkse
immigratie van 700.000 tot één miljoen mensen nodig.

Rusland is echter behoorlijk kieskeurig. Er wordt vooral gemikt op de
instroom van gekwalificeerde human resources, liefst Russischtaligen uit
de voormalige Sovjet-Unie die geld of bekwaamheid meebrengen. Vorig jaar al
kwam de Russische regering met een plan om zulke immigranten aan te trekken.
In het nieuwe decreet krijgt het ministerie van Buitenlandse Zaken de
opdracht de kwestie te bespreken met Armenië, Kirgizstan, Letland,
Tadzjikistan and Turkmenistan, de hofleveranciers van nieuwe Russen. De
migratiediensten moet er mee voor zorgen dat de juiste mensen op de juiste
plaats terechtkomen.

Rusland hoeft trouwens niet te vrezen dat de bron opdroogt: volgens het
UNHCR leven er nog meer dan 25 miljoen etnische Russen buiten de Russische
federatie. Vooral de Russen in Centraal-Azië, die het zwaar te verduren
krijgen, dromen van moedertje Rusland. Zij willen onder volksgenoten
leven, hun eigen taal spreken en hun steentje bijdragen tot de ontwikkeling
van Rusland.

Heel moederlijk worden immigranten in Rusland echter niet ontvangen. Ze
vinden maar moeilijk een job, en hun integratie verloopt heel moeizaam.
Zonder burgerrechten of lokale registratie zijn ze overgeleverd aan de
willekeur van de plaatselijke overheden. Het stadsbestuur van Moskou
bijvoorbeeld stelt zich bikkelhard op: de politie maakt van de controle op
immigranten en prioriteit en controleert tot in de huizen toe. Burgemeester
Joeri Loezkov verzet zich heftig tegen het aanmoedigingsbeleid van de
regering en is bang voor een overrompeling.

Migranten uit andere landen dan ex-Sovjet-staten zijn in Rusland niet
welkom. Russische gouverneurs uit de oostelijke provincies zijn bang voor
Chinese gelukszoekers. Zij eisen een verbod op verkoop van land aan
buitenlanders. In Siberië en Kamsjatka komt er een beperking op immigratie
uit China. De al aanwezige Chinezen zouden geen winkels meer mogen uitbaten.