'Politieke partijen bikkelen met hongerdoden'

Nieuws

'Politieke partijen bikkelen met hongerdoden'

Ranjit Devraj

20 november 2002

In de westelijke deelstaat Rajasthan heerst
een voedselcrisis die al het leven heeft gekost aan minstens vijftig mensen.
Ons team heeft vastgesteld dat er inderdaad mensen omkomen in Rajasthan
maar we kunnen dat niet bekend maken omdat het de zaak zal politiseren,
zegt een ambtenaar van het ministerie van Landbouw van de deelstaat. In
Rajasthan is de Congrespartij aan de macht, die oppositie voert tegen de
rechtse Bharatiya Janata Partij in New Delhi. De deelstaatregering heeft nu
in het geniep voedselhulp gestuurd naar de getroffen gebieden, zo blijkt uit
een confidentieel rapport dat IPS kon inkijken.

De hongerdoden in Rajasthan zijn intussen een publiek geheim, zoals dat
heet. In de lokale kranten media verschenen vorige maand berichten over
kinderen en volwassenen, vooral behorend tot de arme kaste van de Sahariya,
die bezweken aan de honger. Uit het rapport blijkt dat de deelstaatregering
eind oktober een onderzoeksteam uitstuurde. Dat stelde ter plaatse vast dat
de verhalen klopten en dat minstens vijftig mensen gestorven waren als
gevolg van voedseltekorten.

De Congrespartij stuurt nu hulp maar details zijn nog niet bekend; van de
hele zaak werd voorlopig niets openbaar gemaakt om politieke redenen. De
politieke concurrentie doet trouwens net hetzelfde, zegt voedselexpert
Devinder Sharma. In de deelstaten die geregeerd worden door de
coalitiepartners van de BJP, spelen zich nog ergere taferelen af. De
deelstaat Orissa is een zo’n voorbeeld, zegt Sharma.

Meer dan 300 miljoen mensen in India worden geconfronteerd met
voedseltekorten. De politieke onwil om de voedselveiligheid in India te
verbeteren is hemeltergend, want het land heeft een overschot van 60 miljoen
ton graan. New Delhi probeert die graanberg al jaren weg te werken via de
export en door humanitaire donaties aan andere landen. India zegde het
Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties deze maand nog een schenking
toe van een miljoen ton graan voor Afghanistan - in de vorm van koekjes voor
schoolkinderen nota bene. Sharma vindt het een mooie geste, zij het één die
meer te maken heeft met diplomatieke overwegingen.

Blijft nog het overschot van 59 miljoen ton graan - genoeg om elke hongerige
Indiër een jaar lang elke dag van een paar kilo eten te voorzien. In een
spraakmakend arrest toonde het Hooggerechtshof zich vorig jaar bezorgd over
het stijgend aantal hongerdoden in India. Het hoogste juridische orgaan
spoorde de deelstaatregeringen en de federale regering aan om werk te maken
van PDS, een distributiesysteem dat gesubsidieerd graan ter beschikking
stelt door middel van voedselpasjes. Het arrest was het gevolg van een
klacht van de People’s Union of Civil Liberties (PUCL), over de schrijnende
hongerdoden in zes deelstaten: Orissa, Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh,
Maharashtra en Chattisgarh.

In Rajasthan is het PDS-systeem absoluut inefficiënt gebleven, zo blijkt uit
het rapport waar IPS de hand op kon leggen. Het systeem werkt op basis van
pasjes met de vermelding ‘onder de armoedegrens’ en ‘boven de armoedegrens’.
Het rapport documenteert gevallen van rijke boerengezinnen die een pas voor
‘onder de armoedegrens’ bezitten en gezinnen die niets te eten hebben die
opgezadeld zijn met een pas voor ‘boven de armoedegrens’. Bovendien kan de
ontvreemding van PDS-graan uit de fair price shops niet worden uitgesloten.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de voedselpassen op het Indische platteland
verdeeld worden per kaste. Dat zou verklaren waarom de hongerende Sahariya -
leden van de laagste kaste der ‘onaanraakbaren’ - geen toegang kregen tot
het gesubsidieerde graan. Uit reportages in lokale kranten blijkt dat de
Shariya uit pure ellende uiteindelijk overschakelden op gras. Lokale
mandatarissen waren niet te beroerd om achteraf tegen de pers te verklaren
dat het eten van gras en niet het voedseltekort aan de basis van de sterfte
lag. Over de sterfgevallen in de dorpen Suvans en Gangapur is het rapport
van het onderzoeksteam duidelijk: verhongering, in combinatie ondervoeding
en een gebrek aan toegang tot medicijnen.