Portugal zet deur verder open voor migranten

Nieuws

Portugal zet deur verder open voor migranten

Mario de Queiroz

11 augustus 2006

Portugal gaat verblijfsvergunningen uitreiken aan alle migranten die werk hebben of aangeboden krijgen in Portugal. De Portugese regering bereikte donderdag een akkoord over een nieuwe wet, die ingaat tegen de restrictieve politiek van de meeste andere Europese landen.

Buitenlanders die naar Portugal willen komen, moeten een arbeidscontract of een aanbod van een Portugese werkgever voorleggen. Ze krijgen dan een tijdelijke verblijfsvergunning. Illegale migranten die al werken in Portugal of er een eigen bedrijfje hebben, kunnen rekenen op legalisering. Kinderen van vreemdelingen die in Portugal geboren werden en daar naar school gaan, krijgen ook meteen een verblijfsvergunning, net als hun ouders als die nog geen papieren hebben. Familiehereniging - het doen overkomen van verwanten die nog in het buitenland verblijven, zal sneller gaan.

De goedkeuring van de nieuwe wet die deze matregelen vastlegt, viel samen met een ontmoeting tussen de Portugese premier José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa en de Braziliaanse president José Inácio Lula da Silva in Brazilië. Met de nieuwe regeling neemt Portugal een belangrijke twistpunt weg met zijn voormalige kolonie. Er leven ongeveer 160.000 Braziliaanse migranten in Portugal, en een derde daarvan heeft geen papieren. In het totaal telt Portugal naar schatting 460.000 legale en 200.000 illegale migranten.

Het wetsontwerp werd niet besproken in het parlement, omdat de regerende Socialistische Partij daar een absolute meerderheid heeft en omdat het initiatief ook de steun heeft van alle andere linkse partijen.

Het nieuwe Portugese migratiebeleid gaat in tegen de algemene trend in de Europese Unie. De meeste landen proberen de instroom van migranten van buiten de Unie te bemoeilijken.

Portugal voert wel strengere straffen in tegen mensenhandelaars, illegale migranten en bedrijven die mensen zonder papieren aanwerven. Ook schijnhuwelijken worden strafbaar. Buitenlanders die worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, hebben wel het recht geïnformeerd te worden waarom ze worden afgewezen, “in een taal die ze verstaan”.

De opendeurpolitiek voor buitenlandse werknemers die de huidige Portugese regering voert, valt over het algemeen goed bij de migranten. Ze zijn ook blij dat sommige van hun voorstellen in de nieuwe wet werden overgenomen. Maar toch hebben sommige inwijkelingen kritiek op de wet. Het is jammer dat niet meteen alle mensen zonder papieren in Portugal gelegaliseerd worden, zegt Eduardo Tavares de Lima, de voorzitter van de Braziliaanse migrantenorganisatie Casa do Brasil. Migranten die in 2003 of later illegaal in Portugal arriveerden, kunnen geen aanspraak maken op legalisering.

Volgens Tavares de Lima reikt Portugal ook erg weinig werkvisa uit. De wet koppelt het aantal van die visa aan de noden op de Portugese arbeidsmarkt. (PD/ADR)