Positieve evolutie van Roma-integratie in België

Nieuws

Positieve evolutie van Roma-integratie in België

Sebastien Van den Bogaert

21 september 2011

Nu de opvangcrisis van het Brusselse Noordstation volop is gemediatiseerd, is de vraag wie verantwoordelijk is voor de opvang van deze groep, bestaande uit voornamelijk Roma, alomtegenwoordig. Intussen wordt er geen aandacht besteed aan wat de overheidsdiensten en middenveldorganisaties wél doen voor de integratie van de Roma in het maatschappelijk en politieke veld.

Dat de stem van de Roma niet bijzonder luid klinkt in het Belgische politieke en maatschappelijk landschap is de voorbije week gebleken. De groep mensen die begin deze week uit het Noordstation is gezet, bestaat uit diverse Roma families, maar tot op heden is nog geen Roma opgestaan om het voor hen op te nemen. Verschillende politici en middenveldorganisaties, zoals de Foyer of het Minderhedencentrum, hebben wel al van zich laten horen, maar één orgaan dat spreekt in naam van de Roma ontbreekt vandaag de dag nog.

Romaraad

Aan de integratie van Roma wordt echter op verschillende niveaus gewerkt, bevestigt Benoit Lannoo, woordvoerder van de minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet. “De Europese Commissie heeft begin april de lidstaten opgeroepen om een nationale Roma-integratiestrategie te bepalen. De Commissie heeft vastgesteld dat deze groep vooral kwetsbaar is wat betreft onderwijs, tewerkstelling, gezondheid en huisvesting en dat daar dus vooral aan gewerkt moet worden. Om die oproep om te zetten in een actieplan is er een werkgroep opgericht ter bevordering van de integratie van de Roma. Dat actieplan moet tegen december klaar zijn.”

Daarnaast zijn er ook stappen ondernomen om Roma meer een stem te geven, door de oprichting van een nationaal adviesorgaan voor de Roma en woonwagenbewoners, kortweg een Romaraad. Lannoo legt uit: “De bedoeling is dat de Roma dit adviesorgaan zelf in handen nemen en daarbij nauw samenwerken met de verschillende overheden van dit land. Er zijn immers verschillende overheden bevoegd voor de problematieken die Roma aangaan. Momenteel wordt er nog gezocht naar een consensus over hoe die raad er precies moet uitzien en hoe die concreet te werk zal gaan, maar dat is goed aan het lukken.”

Koen Geurts van het Brussels integratiecentrum de Foyer is opgetogen dat deze Romaraad er komt. “Wij vragen daar al lange tijd naar, de oprichting is zeker een positieve evolutie. Hierdoor krijgen Roma de kans om met één stem signalen te geven naar het beleid toe. Ze hebben een orgaan om zich te laten horen.”

Complexe problematiek

Of deze raad ook zal zorgen voor een impact op het imago van de Romabevolking in Beglië kan Geurts moeilijk voorspellen. “Alles hangt af van de werking van de raad. Indien die goed werkt kan dat bevorderlijk zijn voor het imago. Maar belangrijk is dat de Romaraad goed begeleid wordt.”

Vast staat wel dat een werkgroep of een Romaraad niets zal kunnen doen aan de acute problemen die zich nu hebben voorgedaan aan het Noordstation. “Die problemen zijn dan ook bijzonder specifiek, waarvoor geen pasklare oplossing voor bestaat.” stelt Geurts. “Het gaat hier om een kleine groep Roma die bij gebrek aan linken en familie in België moeite heeft met het vinden van huisvesting. Maar de overgrote meerderheid van Roma die naar België komt, belandt niet in zulke omstandigheden. De situatie van Roma in België is zeer complex en daar moet bijgevolg ook zeer voorzichtig mee omgegaan worden.”

Tags