President op franciscaner sandalen

Nieuws

President op franciscaner sandalen

David Vargas

04 mei 2008

Fernando Lugo is niet alleen de eerste katholieke bisschop die tot president werd gekozen in Paraguay, hij maakte ook een einde aan het 61-jarige bewind van de Colorado Partij in het land. Een interview.

De in april gekozen linkse bisschop wil Paraguays negatieve imago als een van de meest corrupte landen in Latijns-Amerika en de wereld veranderen en zich inzetten voor de rechten van de inheemse bevolking.
De 56-jarige Lugo is een bescheiden en vriendelijke man die langzaam spreekt, op een statige toon die meer hoort bij een preek dan bij een politieke speech. Zijn verleden als priester reflecteert zelfs in zijn kleding. Hoewel hij geen toga meer draagt, vertoont hij zich nog steeds op franciscaner sandalen en hij zegt nog nooit in zijn leven een stropdas te hebben gedragen. Lugo woont in een bescheiden huis in een buitenwijk van Asunción en is niet van plan om in het presidentiële paleis te trekken.
De priester werd geboren in een gezin uit de middenklasse in de zuidelijke provincie Itapuá. Zijn ouders Guillermo Lugo en Maximina Méndez en andere verwanten, waren dissidente activisten in de Colorado Partij. Sommige familieleden werden vervolgd tijdens het bloedige regime van Colorado-dictator generaal Alfredo Stroessner (1954 - 1989)
Bisschop van de armen
Lugo werd in 1977 priester gewijd. Hij klom snel op in de kerkelijke rangen en werd in 1994 Paraguays jongste bisschop. Van paus Johannes Paulus II kreeg hij het bisdom San Pedro onder zijn hoede, een van de armste regio’s in het land. Daar werd hij bekend om zijn steun aan landloze boeren tijdens conflicten op het platteland. In die tijd kreeg hij ook de bijnaam ‘bisschop van de armen’.
In 2005 diende Lugo bij de paus een ontslagverzoek in omdat hij de politiek in wilde. In 2006 leidde hij een grote demonstratie tegen de regering van president Nicanor Duarte. Hij liet zich registreren als presidentskandidaat nadat 100.000 mensen via een petitie hun steun voor zijn kandidatuur hadden uitgesproken.
Het Vaticaan toonde zich ontstemd over de gang van zaken en Lugo’s verzoek om uit zijn ambt ontslagen te worden, werd geweigerd. In plaats daarvan werd hij ‘a divinis’ ontheven van zijn pastorale en bestuurstaken. Dat betekent dat hij door het Vaticaan nog steeds als (emeritus) bisschop wordt beschouwd, maar dat hij zijn ambt niet meer mag uitoefenen. Volgens het kerkelijk recht is de bisschopswijding een levenslang sacrament. Het kerkrecht verbiedt priesters ook politieke functies te bekleden.
Als leider van de Patriottische Alliantie voor Verandering (APC), een verzameling partijen uit zowel linkse als rechtse hoek, kostte het Lugo een campagne van slechts acht maanden om een einde te maken aan het al ruim zestig jaar durende bewind van de Colorado Partij in Paraguay. In die periode viel ook de 35-jarige dictatuur van Stroessner. De dictator overleed in 2006 op 93-jarige leeftijd in Brazilië.
IPS-correspondent David Vargas sprak met de nieuwe president over de Colorado Partij, zijn plannen voor landlozen en inheemsen, zijn ideeën over corruptiebestrijding en zijn relatie met de Katholieke Kerk.
IPS: Hoe voelt het om de Colorado Partij te hebben verslagen, nadat die zo lang aan de macht is geweest?
Fernando Lugo (FL): Zo kijk ik niet naar de situatie. Mijn vader was een authentieke, principiële aanhanger van de Colorado Partij. Mijn moeder ook. Het is geen kwestie van winnen of verliezen. Het gaat om opbouwen. We moeten bouwen aan het Paraguay dat iedereen verdient.
De uitslag van de verkiezingen is bepaald door verschillende problemen binnen de Colorado Partij: de in verval geraakte status, het verloren contact met de basis en onoplosbare interne conflicten. Al die elementen hebben bijgedragen aan deze verkiezingsuitslag.
IPS: Hoe wordt een bisschop president?
FL: Het is gegroeid vanuit mijn werk op het platteland. Ik was elf jaar bisschop in de armste regio van het land. Daar heb ik hard gewerkt en veel tijd besteed aan mijn pastorale taken. Dat heeft geleid tot vertrouwen bij veel Paraguayanen. Daarna ben ik verhuisd naar Asunción, waar ik hoofd van een school kon worden. Dat aanbod heb ik aangenomen, omdat onderwijs mij na aan het hart ligt. Ik heb bijna veertig jaar van mijn leven doorgebracht op scholen en onderwijsinstellingen, van basisonderwijs tot universiteiten. Ik ervaar dit presidentschap als een grote uitdaging en het vertrouwen dat de kiezers mij gegeven hebben, betekent veel voor mij.
IPS: Watvoor soort regering kunnen we verwachten?
FL: Een transparante, eerlijke en open regering. We moeten vechten tegen het beeld van een corrupt, zwak, hopeloos land. Wij denken dat het mogelijk is om daadwerkelijk iets te veranderen en we zullen met al onze macht vechten tegen corruptie. We willen dat de Paraguayanen zich straks van blaam gezuiverd kunnen voelen. Als God het wil, zullen we binnenkort wellicht weer gezien worden als een oprecht land.
IPS: Wat gaat u als eerste doen?
FL: Allereerst gaan we ons richten op de inheemse bevolking, die in schrikbarende armoede verkeert. Ik wil niet dat er nog inheemse inwoners van dit land sterven aan tuberculose of door honger. Het is in één woord gezegd fout dat deze mensen, aan wie het land toebehoort, niets te eten hebben.
Daarnaast wil ik een capabel kabinet samenstellen. Mensen met verstand van zaken die met Argentinië en Brazilië kunnen onderhandelen over elektriciteit, die in staat zijn landbouwhervormingen door te voeren en de grondwet te veranderen zodat er een onafhankelijk rechtssysteem komt. We zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om de levensomstandigheden van de kleine boeren te verbeteren.
IPS: Wat kunnen we verwachten als het gaat om buitenlands beleid?
FL: De APC steunt Mercosur (het Latijns-Amerikaanse handelsblok waaraan Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay meedoen, red.), omdat we het niet in ons eentje kunnen. Paraguay kan niet op een eiland blijven zitten en niet in de politieke woestenij. Ik droom net als de onafhankelijkheidshelden Simón Bolívar, José de San Martín en anderen, van een Latijns-Amerika waar mensen leven in eenheid en broederschap. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar Bolivia. Het is wat mij betreft tijd om de relatie met dat land te verbeteren. Ik zou graag met president Evo Morales van Bolivia van gedachten willen wisselen over de ervaringen die hij opdeed met het heronderhandelen van de gasprijzen met Argentinië en Brazilië. Een van de prioriteiten van de APC is om de energieprijzen door te lichten en daarover in gesprek te gaan met buurlanden. Handelsrelaties en energievoorziening staan hoog op de agenda.
IPS: Hoe zal uw relatie met de Katholieke Kerk er straks uitzien?
FL: Ik hoop dat mijn status als geschorste bisschop ‘a divinis’ veranderd kan worden, voor mijn eigen gemoedsrust. Maar dat is aan het Vaticaan. Welk besluit het Vaticaan ook neemt, ik zal het accepteren. Ik heb altijd benadrukt dat iemand die Jezus wil volgen, waar ook ter wereld, moet leven zoals hij leefde. Als je wilt staan voor de waarden van het evangelie, waarheid tegenover zoveel leugens, gerechtigheid tegenover zoveel onrecht en vrede tegenover zoveel geweld, moet je tegen de stroom inroeien.
IPS: Hoe wilt u de armoede gaan aanpakken?
FL: Door omvangrijke landbouwhervormingen. Er zijn 300.000 boerengezinnen die geen land bezitten. Zij verdienen een fatsoenlijk leven. Er komt een registratiesysteem om in kaart te brengen welk land beschikbaar is.