“Preventie natuurrampen integraal deel van duurzame ontwikkeling”(VN-conferentie)

Nieuws

“Preventie natuurrampen integraal deel van duurzame ontwikkeling”(VN-conferentie)

Jaya Ramachandran

19 oktober 2003

– De impact van natuurrampen is in de voorbije dertig
jaar drastisch toegenomen. De duizenden doden, miljoenen daklozen en
miljardenschade komen vooral op rekening van ontwikkelingslanden, die
daardoor in één klap jaren van economische groei verliezen. Een
VN-conferentie in Bonn heeft regels opgesteld om maatregelen ter preventie
van natuurrampen te integreren in een duurzame ontwikkelingspolitiek. De
nadruk ligt daarbij op “vroege waarschuwingen” (early warnings), in
samenwerking met de World Meteorological Organisation.

Zo’n 350 regeringsvertegenwoordigers en experten waren in Bonn bij elkaar op
de Tweede Internationale Conferentie over Vroegtijdige Waarschuwingssystemen
(EWC-II). De conferentie was een organisatie van de Duitse regering en de
Verenigde Naties, meerbepaald het Strategisch Secretariaat voor de Reductie
van Natuurrampen (UN/ISDR). De bijeenkomst eindigde zaterdag met een
engagement om de negatieve impact van natuurgeweld tussen 2004 en 2015 te
verminderen, aan de hand van duidelijke doelstellingen en
verantwoordelijkheden.

De slottekst bevat de elementen die nodig zijn voor effectieve
waarschuwingssystemen, op basis van goede praktijkvoorbeelden en toegespitst
op de specifieke noden van ontwikkelingslanden. De aanbevelingen gaan naar
nationale en lokale regeringsleiders in de hele wereld. “Gezien de
toenemende economische en menselijke schade door natuurrampen is het van
vitaal belang dat politici iets ondernemen om de mensen beter te beschermen”
, zei ISDR-directeur Sálvano Briceño”.

De secretaris-generaal van de World Meteorological Organisation, Michel
Jarraud, wees op de noodzaak om waarschuwingen van de nationale
meteorologische en hydrologische diensten te integreren in rampenplannen. De
WMO beschikt over een systeem om alle landen, ongeacht hun
ontwikkelingsniveau, in te lichten over dreigend natuurgevaar. De
voorspellingen worden steeds nauwkeuriger en kunnen ook steeds meer op
voorhand worden gemaakt.

Het ISDR bracht in herinnering dat de overstromingen in Europa vorig jaar
voor 17 miljard euro schade hebben aangericht. Dit jaar zorgden hittegolven
in India en Europa voor 20.000 slachtoffers. In Sri Lanka verloren 300
mensen hun leven en 200.000 mensen hun huis door overstromingen. Watersnood
in Ethiopië en Kenia maakte 160.000 mensen dakloos.

Het belang van vroegtijdige waarschuwingen werd al erkend op de Top van de
Aarde in Rio de Janeiro in 1992. Ook de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling
vorig jaar in Johannesburg pleitte voor meer informatie-uitwisseling en
waarschuwingssystemen als onderdelen van actieplannen en beleid.