Proces over rol Total in Birma

Nieuws

Proces over rol Total in Birma

20 oktober 2008

Het Hof van Cassatie in Brussel buigt zich woensdag over de zaak Total in Birma. De Franse oliegigant Total wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen door het Birmese leger in de regio Yadana, waar Total een gaspijpleiding beheert.

Total heeft de Birmese junta financieel en moreel ondersteund en logistieke en militaire steun geleverd voor een specifiek pijplijnproject, wat leidde tot enorme mensenrechtenschendingen en dwangarbeid. Total beweert dat er niets aan de hand is en dat, indien er iets gebeurde, zij er niet van op de hoogte waren. De Franse oliegigant sloot in 1992 een contract met het Birmese staatsbedrijf Myanmar Oil and Gas Enterprise voor de exploitatie van het gasveld in Yadana.

Klacht in België

Vier Birmese vluchtelingen legden in 2002 een klacht neer in Brussel tegen Total in het kader van de Belgische genocidewetgeving, een wet waarmee schenders van mensenrechten in België aangeklaagd en veroordeeld kunnen worden. De zaak werd in 2005  onontvankelijk verklaard door het Hof omdat de klagers geen band met België hadden (ze hadden niet de Belgische nationaliteit). Ondertussen is een van hen Belg geworden.
‘De uitspraak is van groot belang’, zegt advocaat Alexis Deswaef. ‘Het zou verhinderen dat Total kan beweren dat het door de Franse justitie is vrijgesproken. Total heeft daar namelijk een regeling getroffen met de slachtoffers, door hen elk 10.000 euro te betalen en 5,2 miljoen euro te storten in een fonds voor de slachtoffers van dwangarbeid. De advocaten van Total hebben al een gelijkaardig voorstel gedaan bij de Birmese slachtoffers in België.’

Steunpilaar van het regime

Oppositieleidster, Nobelprijswinnaris en politiek gevangene Aung San Suu Kyi zei al in 1996 dat Total één van de belangrijkste steunpilaren van het regime in Birma was. In 2000 herhaalde ze haar beschuldiging in Le Nouvel Observateur, waarin ze zei dat Total zich volkomen bewust was van wat de firma deed door te investeren in Birma op een moment dat andere bedrijven zich teugtrokken uit ethische overwegingen.

Alexis Deswaef: Total Case, Belgium (pdf)