Productie van schaliegas leidt tot gezondheidsproblemen

Nieuws

Productie van schaliegas leidt tot gezondheidsproblemen

Productie van schaliegas leidt tot gezondheidsproblemen
Productie van schaliegas leidt tot gezondheidsproblemen

Sarah McHaney

19 oktober 2012

De extractie van schaliegas, gepresenteerd als schoner alternatief voor olie, leidt tot gezondheidsproblemen bij omwonenden. Dat blijkt uit onderzoek onder dorpelingen in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Bijna 70 procent van de mensen meldt een toename van keelklachten, en bijna 80 procent meldt een toename van problemen met neus- en keelholten sinds het begin van de schaliegaswinning.

“De olie- en gasindustrie heeft gezondheidsklachten te lang afgedaan als ‘onwaar’ of ‘anekdotisch’, maar met dit onderzoek kunnen ze de bevolking niet geloofwaardig meer negeren”, zegt Nadia Steinzor, eerste auteur van het onderzoek. Steinzor schreef het voor Earthworks’ Oil & Gas Accountability Project, een ngo. Er zijn in totaal 108 bewoners ondervraagd in 14 plattelandsgemeentes die te maken hebben met schaliegasextractie.

Waterkwaliteit

Het onderzoek vergelijkt ook de waterkwaliteit van twee gemeentes met standaardwaarden. In de onderzochte gemeentes vond men een hogere concentratie ethylbenzeen en xyleen, vluchtige stoffen die in aardolie voorkomen.

In totaal worden 24 gezondheidsklachten gemeld die vaker voorkomen naarmate de respondenten dichter bij de fabriek wonen. Van de mensen die 450-1200 meter van de fabriek wonen, meldt 27 procent keelirritatie, van de mensen die op 150-450 meter afstand wonen, 63 procent, en op minder dan 150 meter is dat 74 procent. De meest voorkomende klacht is de toename van vermoeidheid, bij 62 procent van de mensen. Ook ademhalingsproblemen en neerslachtigheid komen veel voor.

Schaliegas is een gas dat in schalie opgeslagen zit, een gesteente, maar om het gas eruit te krijgen moet het gesteente ondergronds eerst gescheurd worden, het zogenaamde “frakken”. De techniek is nieuw, maar voorstanders wijzen erop dat er minder broeikasgassen vrijkomen dan bij conventionele olie en gas. In de VS vormt het al 20 procent van de gasproductie.

Stedelijk

Zorgen over de gezondheid en de vervuiling van het grondwater zijn tot nog toe gebagatelliseerd door de industrie. Als de zorgen blijken te kloppen, is dat vooral slecht nieuws voor China, dat naar verwachting de grootste voorraden schaliegas heeft — maar vooral in stedelijke gebieden. China is nog niet begonnen met extractie.