Propere energie slaat vonken in VS

Nieuws

Propere energie slaat vonken in VS

Ellen Massey

15 juni 2007

De Amerikaanse Senaat debatteert verhit over een reeks wetgevende initiatieven om propere energie meer kansen te geven. Het Witte Huis en allerlei lobbygroepen mengen zich in de strijd.

Het ontwerp voor de Clean Energy Act 2007 dwingt autoconstructeurs zuinigere wagens te maken. Ook voor elektrische toestellen, lampen en de isolatie van huizen kunnen er strengere normen komen. De voorstellen zouden 14 miljard dollar aan subsidies die nu naar de olie- en gasindustrie gaan, omleiden naar investeringen in propere energie.
Het Witte Huis heeft al een verklaring verspreid waarin het zich verzet tegen een aantal van de meest omstreden voorstellen. De senatoren buigen zich ook over een eindeloze rij amendementen die het huidige ontwerp afzwakken of juist nog verscherpen.
De discussie gaat onder meer over nieuwe normen voor brandstofverbruik in de automobielindustrie. Nu luidt het voorstel dat nieuwe wagens die in de VS verkocht worden tegen 2020 gemiddeld 35 mijl per gallon moeten kunnen rijden. Dat komt neer op een verbruik van 6,7 liter per 100 kilometer. De veel soepelere norm die nu geldt, is al bijna 20 jaar ongewijzigd gebleven.
De Amerikaanse auto-industrie weert zich als een duivel in een wijwatervat. Vorige week trokken hoge vertegenwoordigers van de drie grootste Amerikaanse constructeurs Ford, General Motors en Chrysler naar Washington om bij parlementsleden een versoepeling van de nieuwe normen te bepleiten.
Carl Levin, een senator uit Michigan, de thuisstaat van de Amerikaanse automobielindustrie, heeft al een amendement ingediend waardoor constructeurs zouden kunnen volstaan met de belofte om in de toekomst zuinigere wagens te produceren. Maar andere senatoren lijken het been stijf te willen houden. Ze wijzen erop dat in Europa en Japan al lang strengere normen gelden.
Voor evenveel controverse zorgt een plan om steenkool om te zetten in een alternatieve vloeibare brandstof voor voertuigen. Via belastingverminderingen zou de Amerikaanse steenkoolindustrie moeten aangemoedigd worden die nieuwe technologie sneller te ontwikkelen.
Het plan zou Amerikaanse steenkoolsector uit de problemen halen en de VS minder afhankelijk maken van geïmporteerde aardolie. Maar het is nog niet duidelijk of het milieu er beter van wordt. Milieugroepen geloven dat de nieuwe brandstof nog meer koolstofdioxide in de atmosfeer brengt dan benzine en diesel.
Presidentskandidaat Barack Obama steunde het initiatief tot vorige week, maar zegt nu dat hij pas achter de nieuwe technologie zal gaan staan als ze zover geperfectioneerd is dat de uitstoot van CO2 een vijfde onder die van traditionele brandstoffen ligt.
Ook aardolie biedt voer voor hevige discussies. Zo is er een voorstel om forse straffen in te voeren voor ondernemingen die de prijzen van aardolieproducten kunstmatig opdrijven. President Bush verzette zich eerder al tegen een gelijkaardig voorstel dat in het Huis van Afgevaardigden werd gelanceerd.
Zelfs over biobrandstoffen is er geen eensgezindheid. Volgens het voorstel moeten de VS hun productie van ethanol, een vervangproduct voor benzine, tegen 2022 opdrijven tot 132 miljard liter. Maar milieugroepen waarschuwen dat de teelt van de enorme hoeveelheden maïs en andere landbouwgewassen die daarvoor nodig zijn, problemen opwerpt. De technologie is ook nog niet zo ver ontwikkeld dat er helemaal geen luchtvervuiling bij optreedt.
Ook het Huis van Afgevaardigden bereidt een plan voor propere energie voor, dat in juli in het halfrond kan komen. Later dit jaar zouden de voorstellen uit de twee wetgevende kamers op elkaar afgestemd worden.
De VS halen nu 40 procent van hun primaire energie uit aardolie, 22,9 procent uit steenkool, 22,6 procent uit aardgas en 8 procent uit kerncentrales. Hernieuwbare bronnen zijn maar goed voor 6,1 procent van de productie.
De federale overheid in de VS hinkt in de strijd tegen het broeikaseffect achterop bij de rest van de industrielanden. Maar er zijn wel al 23 Amerikaanse deelstaten die harde doelstellingen hebben ingevoerd voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, terwijl 12 deelstaten uitstootnormen voor voertuigen hebben opgelegd.