Protest tegen internationaal onderzoek naar gen-maïs

Nieuws

Protest tegen internationaal onderzoek naar gen-maïs

Diego Cevallos

04 november 2004

In Mexico is vorige week een conflict uitgebarsten tussen milieuactivisten en de Consultatieve Groep voor Internationaal Landbouwonderzoek (CGIAR). Die internationale organisatie wil naar eigen zeggen de honger in de wereld bestrijden, maar critici vinden dat de groep steeds meer in de kaart speelt van de landbouwmultinationals. Steen des aanstoots is de houding van de CGIAR ten opzichte van genetisch gewijzigde maïs – een symboolgewas voor Mexico.

Eind oktober vergaderde de CGIAR in de Mexicaanse hoofdstad met de ministers van Landbouw van een aantal landen. Milieu- en landbouwactivisten, waaronder medewerkers van Greenpeace, protesteerden. Zij beschuldigen de groep ervan zich te weinig gelegen te laten liggen aan de kleine boeren en de oren te veel te laten hangen naar de biotechnologie-industrie.

De in 1971 opgerichte CGIAR noemt zichzelf een strategische alliantie van landen, internationale en regionale organisaties, en privé-stichtingen, die vijftien internationale landbouwcentra steunen. Wereldwijd zijn aan de alliantie meer dan 8.500 wetenschappelijk onderzoekers verbonden. Op de vergadering in Mexico, van 27 tot 29 oktober, riep de CGIAR privé-ondernemingen op om de handen in elkaar te slaan voor onderzoek dat kan helpen de honger in de wereld te bestrijden. Meer dan 70 procent van het landbouwonderzoek wordt tegenwoordig door particuliere ondernemingen verricht.

De directeur-generaal van de CGIAR, de Braziliaan Francisco Reifschneider, vond de manifestanten slecht geïnformeerd. Wij doen niet aan promotie van transgene gewassen, zei hij. Van de 400 miljoen dollar die de CGIAR jaarlijks investeert in de verbetering van zaad, gaat slechts drie procent naar transgene soorten.

Reifschneider zei ook dat de CGIAR volstrekt transparant opereert. Alle resultaten van wat wij onderzoeken en produceren krijgen de kleine boeren gratis, omdat wij het als onze taak zien om de honger te bestrijden. Dat wil zeggen: gewassen verbeteren, en meer en beter produceren. Naar transgene gewassen moet nog meer onderzoek worden verricht. Ik zelf zou adviseren ze alleen te verbouwen als er geen enkel alternatief is.

Eind 2002 viel het comité van ngo’s die deel uitmaakten van de CGIAR uit elkaar. Oorzaak was de kritiek van veel van haar leden dat de CGIAR nauwer begon samen te werken met transnationale ondernemingen en dat ze niets ondernam toen vast kwam te staan dat in Mexico inheemse maïsvariëteiten besmet waren geraakt met genetisch gewijzigde maïs. Die mag in Mexico, de bakermat van de maïs, niet verbouwd worden, maar het gebeurt toch. (HJ/PD)