Dossier: 

PwC: ‘Strikte naleving van belastingregels’

De vertrouwelijke belastingafspraken die ICIJ in het Luxembourg Leaks-project onthult, zijn mee voorbereid door het kantoor van PricewaterhouseCoopers in het Groothertogdom. ICIJ vroeg het bedrijf om een reactie.

PricewaterhouseCoopers Luxembourg is naar eigen zeggen de grootste leverancier van professionele diensten in Luxemburg, met 2450 werknemers uit 55 landen. Het bedrijf verleent auditdiensten, belastingadvies en algemeen businessadvies (van duurzaamheid tot IT-consultancy). PwC Luxembourg had in 2013 een omzet van 288 miljoen euro, aldus het Jaaroverzicht 2013. In de periode juni 2012-juni 2013 stegen de inkomsten uit belastingadvies met 15 procent.

‘Internationale belastingsysteem verbeteren’

ICIJ stuurde een vragenlijst met betrekking tot het Luxembourg Leaks-project door naar PwC Luxembourg. Hoofd communicatie Youcef Damardji antwoordde het volgende:

‘Uw verhaal is – voor zover we dat kunnen nagaan – gebaseerd op verouderde informatie die teruggaat op een aantal jaren geleden. De wetgeving en regels met betrekking tot nationale en internationale belastingen zijn de voorbije vijf jaar aanzienlijk veranderd.’

‘Ook de nationale wetgeving in Luxemburg is veranderd, bijvoorbeeld met betrekking tot financiële transacties – met inbegrip van striktere eisen rond substantie, en standaarden inzake transfer pricing [interne verrekenprijzen]. Bovendien heeft de OESO een aantal stakeholders samengebracht – daaronder landen, bedrijven en ngo’s – om vast te leggen hoe bezorgdheden over het internationale belastingsysteem aangepakt kunnen worden. PwC is, samen met andere stakeholders, actief betrokken bij deze discussies om het functioneren van het internationale belastingsysteem te verbeteren.’

Volledige openheid

‘Als lidstaat van de EU heeft Luxemburg reeds jarenlang volledig de standaarden voor financiële verslaggeving geïmplementeerd, met inbegrip van volledige openheid rond transacties in de gepubliceerde financiële overzichten van Luxemburgse entiteiten. Ten gevolge daarvan zijn alle transacties – alsook de Luxemburgse belastingbijdragen – vandaag en sedert vele jaren publiek beschikbare informatie.’

‘Bovendien zijn de Luxemburgse documenten waar u naar verwijst [de rulings afgesloten door het Bureau d’Impositions Sociétés 6, nvdr], terwijl ze vertrouwelijk zijn voor de belastingbetaler, beschikbaar voor – en zeer dikwijls op vraag overgemaakt aan – de belastingoverheden van de betrokken entititeiten, onder de Luxemburgse wetgeving.’

© Kristof Clerix

Het kantoor van PricewaterhouseCoopers in Luxemburg.

Gedragscode

‘PwC heeft een Global Code of Conduct inzake belastingen, die geldt voor al zijn lokale bedrijven [member firms]. Die legt de strikte naleving op van internationale en nationale belastingregels.’

‘Zoals u allicht weet, bieden alle EU-lidstaten, waaronder Luxemburg, verschillende soorten belastingincentives aan, in overeenstemming met hun recht op fiscale soevereiniteit.’

‘Ten slotte lijkt uw verhaal – voor zover we dat kunnen nagaan – grotendeels gebaseerd op gestolen documenten. De diefstal wordt onderzocht door de relevante authoriteiten.’

Strikte confidentialiteit

Youcef Damardji gaf ook nog de volgende officiële verklaring inzake belastingadvies mee:

‘PwC verleent onafhankelijk professioneel advies aan klanten met betrekking tot thema’s die zij belangrijk vinden bij het runnen van hun bedrijf – met inbegrip van allerhande belastingthema’s. Dit kan ook advies inhouden over het belasten van potentiële zakentransacties in een bepaald land. We assisteren onze klanten ook bij het voorbereiden van belastingaangiftes en bij hun gesprekken met belastingoverheden.’

‘Al ons advies en onze hulp wordt gegeven in overeenstemming met de geldende lokale, Europese en internationale belastingwetten en -overeenkomsten. Dit wordt gedreven door een gedragscode, de PwC Global Tax Code of Conduct, die sinds 2005 in voege is. Die gedragscode is een richtsnoer voor onze belastingprofessionals overal ter wereld met betrekking tot tal van zaken. Daarbij speelt ook mee hoe belastingbeslissingen zullen waargenomen worden door ruimere stakeholders.’

‘Voor onze klantenrelaties geldt strikte confidentialiteit. We kunnen dan ook geen commentaar geven op individuele cases.’

ICIJ België contacteerde eveneens PwC België voor een reactie, maar die verwezen door naar PwC Luxembourg.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift