Quotaregeling voor Dalits doet Indiase bedrijven steigeren

Nieuws

Quotaregeling voor Dalits doet Indiase bedrijven steigeren

Paranjoy Guha Thakurta

03 juli 2006

India maakt zich op voor een nieuwe confrontatie tussen voor- en tegenstanders van positieve discriminatie. De regering wil privé-ondernemingen ertoe aanzetten meer Dalits (de vroegere "onaanraakbaren") in dienst te nemen. De bedrijven willen daar niets van weten.

India heeft nog maar net hevige protesten achter de rug rond het voornemen om 27 procent van de studieplaatsen aan de openbare elite-universiteiten te reserveren voor leden van de lagere hindoekasten. De nieuwe plannen om Dalits, de grote groep hindoes die het allerlaagst staat op de kastenladder, vlotter het bedrijfsleven in te sluizen, zijn zeker even explosief.

Dalits en leden van de al even gemarginaliseerde inheemse volken in India hebben nu al recht op 22 procent van de arbeidsplaatsen in de openbare sector. Maar door de economische hervormingen van de voorbije jaren, daalt het aantal overheidsbanen gestaag. Daarom wil de regering dat ook privébedrijven hun steentje bijdragen om de armste bevolkingsgroepen in India de kans te bieden hogerop te komen. Het was een verkiezingsbelofte van de regeringscoalitie, en minister van Sociale Rechtvaardigheid en Empowerment Meira Kumar wil ervoor zorgen dat die belofte wordt gehouden.

Eerst was minister Kumar van plan de Indiase bedrijven een vrijwillige quotaregeling te doen ondertekenen. Maar volgens een studie die ze liet maken, zou die niet veel uithalen. Een interministeriële werkgroep onder leiding van landbouwminister Sharad Pawar wees er eerder dit jaar dan weer op dat er voor een bindende regeling een grondwetswijzing nodig is, een hele uitdaging.

Even leek een compromis in de maak waarbij bedrijven die genoeg Dalits aanwerven, belastingvoordelen zouden genieten. Maar de kloof tussen voor- en tegenstanders van positieve discriminatie werd veel breder door het conflict over de quotaregeling voor studieplaatsen aan elite-universiteiten, dat in april en mei tot stakingen en frequente betogingen leidde. In het heet van die strijd kondigde minister Kumar op 22 mei aan dat bedrijven twee jaar de tijd krijgen om op vrijwillig basis aan positieve discriminatie te gaan doen. Maar het is geen geheim dat Kumar aanstuurt op een wettelijke quotaregeling voor de aanwerving van Dalits in privé-bedrijven. Anders dan een vrijwillige regeling kan die immers worden afgedwongen.

Indiase bedrijfsleiders zijn vierkant tegen. “In een geglobaliseerde wereld waar prestaties steeds meer tellen, kunnen Indiase bedrijven de concurrentie niet aan als ze bij hun aanwervingen rekening moeten houden met andere criteria dan de kwaliteit van de kandidaten”, zegt Vinayak Chatterjee, voorzitter van de Federatie van de Indiase Industrie, een werkgeversverband. “De Indiase bedrijven zijn druk bezig zich te bevrijden van de ketens die hen vroeger hinderden; het laatste wat we willen, zijn nieuwe ketens.” Chatterjee zegt wel dat de bedrijven bereid zijn bij te dragen aan programma’s om gemarginaliseerde bevolkingsgroepen aan een betere opleiding te helpen en meer macht te doen verwerven.

Niet iedereen in de zakenwereld is zo negatief. “Ik ben voor een zekere vorm van quota’s voor de private ondernemingen” zegt Alam Srinivas, redacteur Bedrijven van het magazine Outlook. “Veel bedrijven gaan naar de gebieden waar veel Dalits en inheemse volken leven, omdat ze daar van belastingvoordelen kunnen genieten. Ze nemen er ook mensen in dienst. Waarom zijn de Indiase bedrijfsleiders dan gekant tegen het voorbehouden van een minimaal aandeel van hun banen voor die bevolkingsgroepen? Die maken uiteindelijk een kwart uit van de Indiase bevolking.”

Tegenstanders verwijten de regering precies dat ze uit is op de stemmen van die indrukwekkende bevolkingsgroepen. De Dalits zijn goed voor 17 procent van de Indiase bevolking; inheemse volken voor nog eens acht procent. (PD)