Regering heeft negen maanden de tijd

Raad van State verplicht Frankrijk om snel werk te maken van beloftes klimaatakkoord Parijs

Catazul / Pixabay (CC0)

De Conseil d’État, de Franse Raad van State, heeft de Franse overheid verplicht om binnen de negen maanden concrete actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Indien het Elysée hier geen gehoor aan geeft, kunnen zware boetes volgen.

De hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk, die ook fungeert als wetgevingsadviseur, sprak zich uit over drie zaken. Om te beginnen houdt Frankrijk zich niet aan zijn zelf opgelegde uitstootbeperkingen.

In het klimaatakkoord van Parijs engageerden verschillende EU-landen zich om de nationale uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30 procent te verminderen, in vergelijking met het niveau van 2005. Frankrijk wou zich als gastland nog ambitieuzer tonen en legde zichzelf de doelstelling op van 40 procent vermindering tegenover het niveau van 1990.

Volgens de confederale instelling heeft de overheid nagelaten om maatregelen te nemen die streng genoeg zijn om haar eigen doelen te bereiken. Bovendien waren de rechtvaardigingen die de regering-Macron opgaf om dit niet te doen onvoldoende.

Deadline

De Raad geeft de regering nu negen maanden de tijd om ‘alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de curve van de op het nationale grondgebied geproduceerde broeikasgasemissies te beteugelen en het behalen van de doelstellingen te garanderen’. Als de Raad de genomen maatregelen op 31 maart van volgend jaar niet voldoende acht, kan het sancties opleggen.

‘Het tempo van de uitstootdaling moet bijna verdubbelen tegen het einde van 2021 om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen’

Afgelopen november kreeg de Franse overheid al een tik op de vingers, en drie maanden tijd om aan te tonen dat haar klimaatbeleid wel degelijk in lijn is met de doelstellingen. Vandaag, acht maanden later, ziet de instelling weinig hoop op verbetering.

Hoewel de Raad nota nam van de relatieve afname van de uitstoot van broeikasgassen van 2019 tot 2020, werd de pandemie als de motor achter die vermindering genoemd, niet het overheidsbeleid: ‘In 2019 is de afname van de uitstoot laag, en die van 2020 is niet relevant omdat de economische activiteit lager lag ten gevolge van de gezondheidscrisis’, staat te lezen in de uitspraak.

Gemeente onder water

Het was Damien Careme, een lid van de Franse Groene Partij en burgemeester van de Noord-Franse gemeente Grande-Synthe, die in 2019 de kat de bel aanbond. Hij spande een rechtszaak aan waarin hij de overheid beschuldigde van te weinig actie te ondernemen om te voorkomen dat zijn gemeente onder water komt te staan, indien de zeespiegel stijgt ten gevolge van de opwarming van de aarde.

Eerder deze week kwam nog een vernietigend rapport uit van het onafhankelijke Franse klimaatpanel Hoge Raad voor het Klimaat (HCC). Daarin stond dat het tempo van de uitstootdaling ‘nog bijna moet verdubbelen tegen het einde van 2021 om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen’.

‘Het engagement van Frankrijk is ambitieus, maar aan het huidige tempo is het onwaarschijnlijk dat het vervuld zal worden. Zolang klimaatverandering aan de zijlijn van het politieke beleid blijft, zal Frankrijk nooit koolstofneutraliteit bereiken tegen 2050’, besloot het HCC in een verklaring.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift