‘Raad voor de Mensenrechten schendt persvrijheid’

Nieuws

‘Raad voor de Mensenrechten schendt persvrijheid’

Laura Boon

04 juni 2008

De World Association of Newspapers (WAN) en World Editors Forum veroordelen de VN-Raad voor de Mensenrechten in een resolutie ‘omdat hij de vrijheid van meningsuiting ondermijnt om religieuze gevoeligheden te beschermen’.

‘Wij willen de VN wijzen op de voornaamste taak van de Raad: hij moet de vrije meningsuiting verdedigen en mag niet op aanvraag van autocratische regimes een gecensureerde berichtgeving steunen’, stelt WAN, een internationale vereniging van krantenuitgevers, in een resolutie die uitgevaardigd werd tijdens het 61ste World Newspaper Congress, dat dinsdag in het Zweedse Göteborg eindigde. Ruim 1800 hoofdredacteuren, uitgevers en aanverwante specialisten waren aanwezig.
WAN verwijst hiermee naar de goedkeuring die de Raad onlangs gaf aan een voorstel van de Organisatie van Islamitische Landen (OIC). Zij willen de Speciale Rapporteur van de Raad inschakelen om gevallen te onderzoeken ‘waarin misbruik wordt gemaakt van het recht op vrije meningsuiting waaruit raciale of religieuze discriminatie voortvloeit’. In maart steunde de raad ook al een door Pakistan opgestelde resolutie die OIC-landen toelaat de persvrijheid in te dijken als religieuze gevoeligheden gekrenkt dreigen te worden.

‘Een democratische samenleving vereist openheid’

Tijdens de conferentie vaardigde WAN nog zes andere resoluties uit tegen landen waar de censuur welig tiert. In deze resoluties drukt ze ondermeer haar verontwaardiging uit over de vele inbreuken op de persvrijheid in Zimbabwe, de opsluiting van minstens veertien journalisten in Eritrea en de groeiende neiging van sportorganisaties om tot restrictieve berichtgeving over te gaan. Verder vroegen de congresgangers kersvers Russisch president Medvedev om de persvrijheid in Rusland te vrijwaren en riepen ze de Chinese autoriteiten op om alle gevangengenomen journalisten en bloggers vrij te laten.
‘Voor democratiën is het cruciaal om toegang te hebben tot het geschreven woord. Een democratische samenleving vereist immers openheid. Jammer genoeg wordt veel mensen dit recht ontzegd’, zei koning Karl Gustaf van Zweden, gastheer van de conferentie, tijdens de slotmeeting.