Raadpleging inheemse Ecuadoranen blijft dode letter

Nieuws

Raadpleging inheemse Ecuadoranen blijft dode letter

Raadpleging inheemse Ecuadoranen blijft dode letter
Raadpleging inheemse Ecuadoranen blijft dode letter

Ángela Meléndez

10 mei 2013

De Ecuadoraanse grondwet maakte het in 2008 mogelijk inheemse volken te raadplegen bij beslissingen die hen rechtstreeks aanbelangen. Maar daar is nog niets van gekomen, zeggen de betrokken organisaties.

Een reeks recente projecten voor mijnbouw en oliewinning was voor de inheemse organisaties de test om na te gaan of de regering echt naar hen wilde luisteren. De test viel negatief uit.

Olielicenties

Zo is bij de toewijzing van een reeks nieuwe olielicenties eind vorig jaar de inheemse bevolking niet geconsulteerd. “De regering zei van wel maar dat klopt niet”, zegt Achuar-leider Domingo Peas.

“De consultaties die ze gedaan hebben bij de volkeren in de invloedzone zijn niet geldig omdat de reglementering niet met de inheemse volkeren is opgesteld, omdat hun traditionele methodes om beslissingen te nemen niet werden gerespecteerd en ze niet op een cultureel geschikte manier gebeurd zijn, zoals het gebruik van de taal.”

Humberto Cholango, voorzitter van de invloedrijke Confederatie van Inheemse Volkeren van Ecuador, vindt eveneens dat de overheid tekortschiet. De wet die de consultaties moet regelen, is nog steeds niet goedgekeurd. “Die wet moet goedgekeurd worden. Dat zou een grote vooruitgang betekenen.”

Grondwet

De voorgestelde wet waarnaar Cholango verwijst, voorziet in vier fases: voorbereiding, oproep, consultatie en analyse. Als een plan de rechten van een bepaalde gemeenschap schendt, kan het parlement zo’n consultatie houden via de Nationale Kiesraad.

Als de wet op consultaties er is, kan het parlement ook werk maken van de grote waterwet, een debat dat al sinds 2010 wordt uitgesteld, juist door het verzet van inheemse volken.

Sinds 2008 staat in de grondwet dat inheemse Ecuadoranen vooraf geconsulteerd en geïnformeerd moeten worden over “plannen en programma’s voor prospectie, exploitatie en commercialisering van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen die zich op grondgebied bevinden en die hen op milieu- of cultureel vlak kunnen benadelen.”

De inheemse bevolking moet ook meedelen in de winst van zulke projecten en een vergoeding krijgen als er schade van wordt ondervonden.