Rabobank scoort beste op mensenrechten

Nieuws

Rabobank scoort beste op mensenrechten

Rabobank scoort beste op mensenrechten
Rabobank scoort beste op mensenrechten

Carey Biron (IPS)

09 december 2014

De Rabobank heeft volgens onderzoekers het beste mensenrechtenbeleid van grote banken die wereldwijd opereren, gevolgd door de Zwitserse banken Credit Suisse en UBS. Slechts de helft van de grote banken heeft een openbaar mensenrechtenbeleid.

De Rabobank scoort volgens onderzoek van Bank Track, een internationaal netwerk van waakhonden dat 32 banken doorlichtte, 8 punten uit een maximum van 12. In de top-10 staan ook de banken ING (6 punten), BNP Paribas (6 punten) en ABN AMRO (5 punten). De gemiddelde score van alle banken, waaronder ook Amerikaanse en Aziatische, was niet hoger dan 3.

‘De banken in dit rapport financieren bedrijven die betrokken zijn bij gedwongen verhuizingen van dorpen, kinderarbeid, door militairen gesteunde landroof en misbruik van het recht van inheemse bevolkingsgroepen op zelfbeschikking.’

Geen van de 32 onderzochte banken heeft openbare procedures in het geval van mensenrechtenschendingen. Ook hebben de banken geen klachtenprocedures voor mensen die vinden dat ze geschaad worden door het investeringsbeleid van de banken.

Bank Track wijst erop dat de Verenigde Naties drieënhalf jaar geleden de Guiding Principles on Business and Human Rights hebben aangenomen. Deze mensenrechtenrichtlijnen zijn bedoeld voor alle bedrijven, inclusief die in de financiële sector. Banken zitten in de unieke positie dat ze bijna alle bedrijven in de wereld ondersteunen, terwijl ze afgeschermd zijn van de gevolgen van die investeringen.

‘De banken in dit rapport financieren bedrijven die betrokken zijn bij gedwongen verhuizingen van dorpen, kinderarbeid, door militairen gesteunde landroof en misbruik van het recht van inheemse bevolkingsgroepen op zelfbeschikking’, staat in het rapport. Beleid en procedures die controleerbaar zijn voor het publiek en adequate rapportages, zijn volgens de onderzoekers belangrijke middelen voor banken om misbruik te voorkomen. ‘En als er toch sprake is van misbruik, moeten slachtoffers het recht hebben op bijstand.’

Discussie

‘Drieënhalf jaar na de Guiding Principles wordt het tijd over te gaan tot implementatie.’

Volgens Aldo Caliari van het Center of Concern, een denktank in Washington, laat het rapport zien dat er niet te veel verwacht kan worden van zelfregulerende principes.

‘De Guiding Principles van de Verenigde Naties vormen het absolute minimum voor een mensenrechtenraamwerk in het bedrijfsleven, een raamwerk waar de bedrijven mee instemmen. Het feit dat dergelijke zwakke richtlijnen zo matig gevolgd worden, zegt veel.’

Ondanks de bevindingen in het rapport, heeft de financiële sector wel nota genomen van de Guiding Principles. In 2011 kwamen vier Europese banken, ook wel bekend als de Thun Group (Barclays, Credit Suisse, UBS en UniCredit) bijeen om de gevolgen van de Guiding Principles voor hun beleid te bespreken. In oktober 2013 sloten drie andere banken – BBVA, ING en Royal Bank of Scotland – zich bij de groep aan en werd een document gepubliceerd met resultaten en aanbevelingen.

‘Tot nu toe bleef de activiteit van banken rond de Guiding Principles vooral beperkt tot het produceren van discussiestukken over de beste weg vooruit’, zegt Ryan Brightwell, auteur van het rapport, in een verklaring. ‘Bank Track verwelkomt die discussies, maar drieënhalf jaar na de Guiding Principles wordt het tijd over te gaan tot implementatie.’