Radioactieve slagvelden zorgen voor ongerustheid

Nieuws

Radioactieve slagvelden zorgen voor ongerustheid

Katherine Stapp

15 september 2003

De aanhoudende epidemieën onder Amerikaanse
soldaten in Irak geven aanleiding tot nieuwe ongerustheid over het gebruik
van verarmd uranium en andere toxische stoffen. Volgens één onderzoek van
een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift is er in sommige delen van
Bagdad gevaarlijk veel radioactieve straling aanwezig.

Sinds het begin van de invasie van Irak zijn er meer dan zesduizend zieke
Amerikaanse soldaten uit dat land gerepatrieerd. Volgens de gegevens die de
krant Washington Post verzamelde, hadden slechts ongeveer 1400 van hen
verwondingen. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de
geëvacueerden last had van één of andere aandoening die niet rechtstreeks
door de tegenpartij werd veroorzaakt.

Het Amerikaanse leger geeft geen tekst of uitleg bij de cijfers en dus is
de speculatie over de oorzaak van het abnormaal hoge aantal zieken
begonnen. Experts sluiten één enkele oorzaak uit, maar vrezen dat noch het
Amerikaanse leger noch de burgerbevolking onvoldoende beschermd worden
tegen de giftige stoffen die tijdens de inname van Irak gebruikt werden. De
ongerustheid is erg groot geworden sinds een correspondent van de
‘Christian Science Monitor’ een Geigerteller meenam naar wijken in Bagdad
die zwaar gebombardeerd waren. Het stralingsniveau, ontdekte hij, lag 1.000
tot 1.900 keer hoger dan normaal. Kinderen speelden er tussen het puin
alsof er niets aan de hand was.

Eén verklaring is de aanwezigheid van verarmd uranium, kortweg DU, de stof
die overblijft wanneer uranium verrijkt wordt en de sterkste radioactieve
bestanddelen verwijderd zijn voor gebruik als nucleaire brandstof of in
wapens. Het verarmd uranium wordt gebruikt om conventionele wapens meer
impact te geven. Wanneer zo’n wapen ontploft, ‘verdampt’ het verarmd
uranium - de DU-deeltjes verspreiden zich over een groot gebied in de vorm
van stof dat ingeademd of ingeslikt kan worden.

Volgens het Pentagon geeft het gebruik van DU-munitie een onmisbaar
voordeel op het slagveld. De hoge densiteit van DU-bommen zorgt ervoor dat
de dikste bunkers en zwaarst gepantserde voertuigen doorboord kunnen
worden. Anderen zien een meer cynische motivatie voor het gebruik van
verarmd uranium, namelijk als een uitstekende manier om radioactief afval
kwijt te raken. De VS zijn de grootste producent van verarmd uranium. Het
ministerie van Energie beheert nu al een DU-afvalberg van 700.000 ton; het
is een bestanddeel dat gratis is en onbeperkt in voorraad. Het omzetten van
DU in wapens geeft het voordeel dat er geen geld meer moet uitgegeven
worden aan de kostelijke opslag van nucleair afval.

Verarmd uranium maakte zijn debuut in de Golfoorlog van 1991 en werd later
gebruikt in Bosnië en Kosovo. Het werd bijna zeker gebruikt in Afghanistan
in 2001, maar er bestaat geen informatie over de precieze hoeveelheden.
Hetzelfde geldt voor de laatste Golfoorlog. Sommige experts schatten dat er
minstens 200 ton DU werd gebruikt tijdens de verovering van Irak.

Het medisch onderzoek naar de gevolgen van verarmd uranium geeft geen
uitsluitsel. Sommige onderzoeken vinden geen schadelijke effecten, andere
stelden vast dat verarmd uranium gezondheidsrisico’s op lange termijn
meebrengt. Het risico op kanker bij kinderen zou erdoor toenemen, net als
het aantal borelingen met afwijkingen. Zelfs in de studies die het
Pentagon publiceerde, is er sprake van schadelijke effecten, zegt Charles
Sheehan-Miles, de directeur van het Nuclear Policy Research Institute, dat
in juli een analyse van het bestaande wetenschappelijke onderzoek over DU
presenteerde. Dat is wat de houding (van het Amerikaanse ministerie van
Defensie) zo vreemd maakt.

Het NPRI en andere organisaties roepen Washington op onmiddellijk te
stoppen met het gebruik van DU. Ze willen dat de besmette gebieden worden
gesaneerd en dat er verdere studies worden gefinancierd. Het beschikbare
onderzoek - het weinige en povere onderzoek dat gedaan werd - heeft zich
toegespitst op volwassenen, verduidelijkt Sheehan-Miles aan de telefoon.
Niemand heeft ooit onderzocht wat er gebeurt met kinderen die ermee in
contact komen. Voorzichtigheid is geboden, want uit andere onderzoeken is
gebleken dat kinderen vatbaarder zijn voor toxiciteit.

Twee Iraakse dokters rapporteerden in Japan onlangs een tienvoudige
stijging van het aantal kankergevallen rond Basra sinds 1988. Dr. Janan
Ghalib Hassan, een verloskundige
aan het Women and Children’s Hospital in Basra, verklaarde dat in 2001 maar
liefst 611 baby’s geboren werden zonder ledematen of ogen of met andere
afwijkingen, tegenover 37 van die gevallen in 1990. Het gebied waar de
kinderen geboren werden, was zwaar gebombardeerd met DU-munitie tijdens de
eerste Golfoorlog.

Het Witte Huis en het Pentagon doen alle onrustwekkende rapporten af als
anti-oorlogspropaganda. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht recent
nog een rapport uit onder de titel Het apparaat van de leugens met een
sectie De psychose over verarmd uranium. Daarin wordt de voormalige
Iraakse regering aangewezen als de bron van alle geruchten.
Wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), het Ecologisch
(sic) Programma van de VN en de Europese Unie konden geen
gezondheidsproblemen linken aan de blootstelling aan verarmd uranium,
luidt de conclusie van het rapport.

Maar volgens een boek van de WHO uit 2001, heeft de wetenschap de risico’s
van DU-munitie nog niet ten gronde onderzocht. Het Milieuprogramma van de
Verenigde Naties (UNEP) plant een grootschalig terreinonderzoek in Irak
van zodra de veiligheidssituatie dat toelaat, maar er is geen mens die kan
voorspellen wanneer dat zal zijn.