Overstromingen bedreigen 1 op de 8 Europeanen

Nieuws

Europees Milieuagentschap waarschuwt voor meer extreem weer als gevolg van klimaatverandering

Overstromingen bedreigen 1 op de 8 Europeanen

Overstromingen bedreigen 1 op de 8 Europeanen
Overstromingen bedreigen 1 op de 8 Europeanen

IPS

17 mei 2024

Europese landen moeten zich beter voorbereiden op overstromingen, waarschuwt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een rapport. Niet alleen komen overstromingen steeds vaker voor, ze brengen ook heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee.

Chris Gallagher / Unsplash

Nu al woont één op de acht Europeanen in een gebied dat kwetsbaar is voor rivieroverstromingen, en ongeveer 30 procent van de Zuid-Europeanen heeft te kampen met permanente waterstress.

Chris Gallagher / Unsplash

De klimaatverandering leidt ertoe dat er tegelijk meer droogte en meer overstromingen voorkomen. Het gezondheidsrisico dat dit met zich meebrengt mag niet onderschat worden door lokale overheden en gezondheidsadviseurs in Europa, waarschuwt het EEA in het rapport Responding to climate change impacts on human health in Europe: focus on floods, droughts and water quality.

De gevolgen van de klimaatverandering op het gedrag en de kwaliteit van water zijn reëel, ook in Europa, stelt het rapport.

Waterstress

Tussen 1980 en 2022 werden in 32 Europese landen 5582 sterfgevallen door overstromingen en 702 sterfgevallen door bosbranden geregistreerd. Nu al woont één op de acht Europeanen in een gebied dat kwetsbaar is voor rivieroverstromingen, en ongeveer 30 procent van de Zuid-Europeanen heeft te kampen met permanente waterstress.

Het EEA berekende dat 53 miljoen Europeanen (12 procent) op een plek wonen waar ze kwetsbaar zijn voor overstromingen omdat een nabije rivier er gemakkelijk buiten de oevers kan treden.

Ziekmakend water

Omdat water op die manier in contact kan komen met vervuild rioolwater, groeit de kans op ziekten. Maar ook de stijging van de wereldwijde temperatuur heeft bijvoorbeeld als gevolg dat bepaalde ziektekiemen meer voorkomen in water.

Door de klimaatverandering zullen de Europeanen nog meer worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, met ernstige gevolgen voor de gezondheid, concludeert het EEA. Ouderen, kinderen, mensen met een zwakke gezondheid, lagere inkomensgroepen, boeren en hulpdiensten behoren tot de groepen die de grootste gevolgen voor hun gezondheid ondervinden van overstromingen, droogtes, bosbranden of door ziektes die door water worden overgedragen.

Het agentschap pleit ervoor om de gevolgen van de klimaatverandering op de volksgezondheid meer te integreren in de gezondheidsprogramma’s van Europese lidstaten. Die kunnen burgers meer alert maken voor de mogelijke risico’s en overheden meer bewustzijn geven van de mogelijkheden van een verbeterde infrastructuur. Ook bestaande natuurlijke oplossingen om droogte te voorkomen en rivieren minder snel uit hun bedding te laten treden, moeten in overweging worden genomen, aldus het rapport.