Ratificatie Kyotoprotocol lastige klus voor nieuwe Australische premier

Nieuws

Ratificatie Kyotoprotocol lastige klus voor nieuwe Australische premier

Stephen de Tarczynski

30 november 2007

De nieuwe Australische premier Kevin Rudd zal op de klimaattop volgende week in Bali ongetwijfeld applaus oogsten met zijn verkiezingsbelofte dat ook Australië het Kyotoprotocol zal ratificeren. Om de reductie van broeikasgassen in de praktijk te zetten, wacht Rudd in 2008 een lastige wetgevende klus, waarbij zijn voorganger John Howard nog stokken in de wielen kan steken.

Kevin Rudd en zijn Labourpartij versloegen bij verkiezingen op 24 november de Nationaal-Liberale coalitie van John Howard, die gedurende elf jaar de lakens mocht uitdelen in Canberra. Rudd zei deze week dat de ratificatie van het Kyotoprotocol voor hem een absolute prioriteit is.
Onder John Howard heeft Australië het verdrag wel ondertekend, maar nooit geratificeerd, omdat het volgens Howard slecht is voor de industrie en banen zou kosten. Net als de Amerikaanse president George Bush, vond Howard dat ook grote vervuilers als China en India hun duit in het zakje moesten doen.
Uit cijfers van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) bleek eerder deze week dat Australië 16,2 ton koolstofdioxide (CO2) uitstoot per hoofd van de bevolking. Dat is relatief gezien veel meer dan China (3,8 ton per capita) of India (1,2 ton per capita).
Het Kyotoprotocol vraagt industrielanden hun uitstoot tussen 2008 en 2012 tot 5 procent onder het niveau van 1990 te brengen. Van de rijke landen wordt de grootste inspanning gevraagd, omdat zij meer geld hebben om de reducties te financieren en omdat zij per hoofd van de bevolking al veel meer broeikasgassen hebben uitgestoten.
Rudds probleem is dat er in Australië geen enkele wettelijke basis is om de door het klimaatverdrag voorgeschreven reducties in de praktijk te brengen. Er is ook nooit onderzocht wat haalbare maatregelen zijn. Om de Australische industrie te verplichten haar uitstoot te verminderen en Australië te laten deelnemen aan de internationale handel in emissiecertificaten, moet het parlement veel wetten goedkeuren.
In het Lagerhuis heeft de Labourpartij een comfortabele meerderheid, maar in de Senaat heeft de partij van John Howard nog een meerderheid tot verkiezingen in juli 2008. Het valt dus niet uit te sluiten dat de senaat tot dan blijft dwarsliggen. “De regering van Rudd zal het in 2008 moeilijk krijgen om de wetten erdoor te krijgen in een vorm die garandeert dat het protocol van Kyoto wordt nageleefd,” zegt Don Rothwell, professor in de rechten aan de Australian National University.