Ratificatie verbod op clustermunitie laat op zich wachten

Nieuws

Ratificatie verbod op clustermunitie laat op zich wachten

Van de 96 regeringen die het verbod op clustermunitie op 2 december 2008 in Oslo ondertekenden, hebben nog maar zeven landen het verdrag geratificeerd. Ook België blijft achterop.

Nochtans was ons land het eerste land ter wereld dat clusterbommen en hun submunitie illegaal maakte. De Conventie over Clustermunitie moet volgens Handicap International dan ook zo snel mogelijk geratificeerd worden indien België echt een verschil wil maken voor de duizenden slachtoffers van clustermunitie.
‘Er is haast bij de ratificatie. Slachtoffers moeten nog tot 6 maanden na ratificatie wachten, voordat er werkelijk iets voor hen verandert. In Vlaanderen hebben parlementsleden zich dit gelukkig gerealiseerd. Helaas is het wachten op de andere regio’s en op het federale parlement’, zegt Marc Joolen, Directeur Generaal van Handicap International in België.
De Conventie over Clustermunitie verbiedt het gebruik, de productie en het transport van clustermunitie, ze verplicht de voorraden te vernietigen, de clustermunitie te ruimen en de slachtoffers bij te staan.