Reactie op 'Duurzaam op papier'

Nieuws

Reactie op 'Duurzaam op papier'

Reactie op 'Duurzaam op papier'
Reactie op 'Duurzaam op papier'

Maarten Debecker, FSC Belgium vzw

06 september 2010

Op 24 augustus 2010 werd een artikel gepubliceerd in MO* met als titel "Duurzaam op papier". In het artikel worden klachten van belanghebbenden naar voren geschoven over de plantages van Veracel Celulose S.A. in Brazilië, dewelke een FSC certificaat bezitten. Een reactie.

Voor de publicatie van het artikel, antwoordden FSC België en FSC International reeds openlijk op de gestelde vragen door de journalisten van MO* Magazine. Hierbij adviseerden zowel FSC België als FSC International om gebruik te maken van de klachtenprocedure binnen het FSC systeem (FSC Dispute Resolution System), in eigen naam of in naam van de belanghebbenden. Tot op vandaag werd aan FSC geen informatie bezorgd om de aangehaalde klachten in het artikel ook officieel in te dienen.

Plantages

In onze Westerse wereld is de honger naar papier groot, in België staan we mondiaal zelfs op de tweede plaats met een gemiddeld papierverbruik van 350 kg per persoon. Bij dergelijke papierconsumptie kunnen niet alle grondstoffen hiervoor uit natuurlijke bossen komen. Dit zou de druk op onze bossen teveel doen toenemen. Bijgevolg zijn meer intensieve productiesystemen nodig, onder de vorm van plantages.
Na uitgebreide debatten, beslisten de leden van de Forest Stewardship Council met een meerderheid van 89% om de FSC principes van duurzaam bosbeheer ook toe te passen op plantages. De beslissing werd genomen bij meerderheid van stemmen in elke subkamer: sociale, ecologische en economische leden in zowel de Noord- en Zuidkamer.
FSC gecertificeerde plantages vervangen in geen enkel opzicht natuurlijke bossen, en FSC steunt in geen geval de conversie van natuurlijke bossen naar plantages of ander landgebruik. De aanname van artikel 10* erkent dat natuurlijke bossen niet in staat zijn, en niet verwacht te kunnen voldoen aan de wereldwijde vraag naar hout en papier. Door zowel met gerecycleerde pulp (het FSC 100% Recycled label), plantages, natuurlijke bossen (en alle mengvormen hiertussen) te werken, zal FSC beter slagen in zijn missie om duurzaam bosbeheer wereldwijd te promoten.

Stappen ondernomen door FSC

FSC voert zelf geen audits uit, maar laat dit over aan onafhankelijke certificeerders. Na eerdere klachten tegen het Veracel certificaat, bezochten ASI (Accreditation Services International) en vertegenwoordigers van de sociale kamer van FSC in maart 2008 de plantage. Een aantal stakeholders, aangehaald in het artikel, weigerden echter in te gaan op de uitnodiging van FSC en ASI om hun klachten te bespreken. Hun keuze om niet deel te nemen was een spijtige zaak, aangezien dit proces hen de kans bood om directe input te leveren op het FSC certificaat van de plantage.
Sinds de publicatie van het artikel, verzamelt FSC informatie bij de verschillende betrokken partijen. Hoewel de belanghebbenden geen officiële klacht opstartten via het openbare ‘FSC dispute resolution System’, neemt FSC International de nodige stappen om een onderzoek te starten. Dit kan inhouden dat FSC zelf, indien gegrond, een klacht indient namens de belanghebbenden.

Het kind en het badwater

De Veracel plantage in Brazilië is één van de meer dan 1000 FSC boscertificaten wereldwijd. Plantages maken 5% uit van de totale FSC gecertificeerde bosoppervlakte. Het is uiteraard mogelijk dat er bij één van deze meer dan 1000 certificaten iets fout loopt, maar binnen het FSC systeem zijn voldoende mechanismen geïntegreerd om hier gepast op te reageren. Vanuit FSC, hopen we dan ook dat de lezer het artikel in zijn noodzakelijk perspectief kan plaatsen en het kind niet met het badwater weggooit. Internationaal staat FSC aanschreven als de beste garantie voor hout en papier uit duurzaam beheerde bossen, en we doen er dan ook alles aan om deze reputatie op dat niveau te houden.
Wie nog vragen heeft over FSC in het algemeen of de details van dit dossier in het bijzonder, contacteer ons dan via info@fsc.be.
* Principe 10 van FSC: Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee boven dien de (exploitatie)druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dient tegelijkertijd te worden bevorderd.