Rechten migranten beter beschermd - maar niet in industrielanden

Nieuws

Rechten migranten beter beschermd - maar niet in industrielanden

Thalif Deen

02 juli 2003

Migranten kunnen in een beperkt aantal landen eindelijk ook een internationaal verdrag inroepen dat hun rechten omschrijft. Na dertien jaar wachten is dinsdag de Internationale Conventie over de Bescherming van Alle Arbeidsmigranten en hun Familieleden in werking getreden. Het verdrag is nog maar door 22 van de 191 VN-lidstaten geratificeerd; 17 andere landen hebben het ondertekend. De industrielanden laten tot hiertoe allemaal verstek gaan - ze vrezen dat mensen zonder papieren te veel rechten kunnen ontlenen aan de conventie. Mensenrechtenorganisaties spreken dat tegen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 175 miljoen arbeiders aan de slag in het buitenland, zowat zestig procent daarvan in de geïndustrialiseerde wereld. Op veel plaatsen worden die migranten als tweederangsburgers behandeld. De ‘nieuwe’ conventie moet daar paal en perk aan stellen. Het verdrag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN in 1990, maar er waren bijna 13 jaren nodig om de 20 ratificaties bijeen te krijgen die nodig waren om de conventie in werking te doen treden.

De ratificaties komen van landen die traditioneel veel inwoners naar het buitenland zien vertrekken: Egypte, Marokko, de Filipijnen, Sri Lanka, Mexico, Bolivia, Senegal en Guatemala bijvoorbeeld. Alle grote immigratielanden – de VS, de landen van de Europese Unie, Canada en Australië - en de olieproducerende landen van het Midden-Oosten hebben nog geen aanstalten gemaakt om de conventie te ondertekenen. Naast de zorgen die deze landen zich maken over illegale immigratie, spelen volgens Robert Paiva van de Internationale Organisatie voor Migratie ook de sombere economische situatie en de toenemende xenofobie een rol. Veel immigratielanden stellen ook dat hun eigen wetgeving migranten evenveel garanties biedt als de conventie.

Volgens Rory Mungoven van Human Rigths Watch gaat de conventie niet te licht over het probleem van de illegale immigratie heen. Het verdrag vraagt alleen dat mensen zonder papieren niet slecht behandeld zouden worden en dat alle rechten die ze volgens de plaatselijke wetgeving hebben, gerespecteerd zouden worden.” Door de groeiende angst voor terrorisme wordt er volgens Mungoven met die rechten steeds met een loopje genomen. “Migranten vormen altijd een kwetsbare groep, maar nu hebben ze des te meer bescherming nodig.”

De conventie legt immigratielanden op migranten dezelfde economische en sociale rechten te garanderen als eigen onderdanen, en ook basisrechten als vrije meningsuiting, het recht op vereniging en het recht op een eerlijk proces te respecteren.

+ verdragstekst: http://www.migrantsrights.org/Int_Conv_Prot_Rights_MigWorkers_Fam_1999_En.htm