Onderzoek naar relatie tussen conservatisme, xenofobie en ontkenning van klimaatverandering

Rechtse nationalist is vaakst klimaatontkenner

Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon staat gekend als een rechts-nationalist en een klimaatontkenner.

Rechtse nationalisten zijn het vaakst klimaatontkenner, blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Chalmers in Zweden. De recente publicatie dient als een basis voor de activiteiten van het eerste onderzoeksnetwerk naar klimaatontkenning, een initiatief van dezelfde universiteit.

Het Centre for Studies of Climate Change Denialism (Ceforced) is deze week van start gegaan en wil onder meer bestuderen hoe de groei van rechts nationalisme in Europa heeft bijgedragen aan een toename van het aantal mensen dat ontkent dat er sprake is van klimaatverandering. 

Uit recent onderzoek van de Technische Universiteit Chalmers en het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek blijkt onder meer dat er een relatie is tussen conservatisme, xenofobie en ontkenning van de klimaatverandering.

Onderzoeksleider Martin Hultman zegt dat het nieuwe centrum onderzoek gaat doen naar de ideeën en belangen achter de ontkenning van de klimaatverandering. “De focus ligt op rechtse nationalisten, de mijnbouwindustrie en conservatieve denktanks. Het doel is beter te begrijpen wat klimaatontkenners beweegt en welke invloed zij hebben op de politieke besluitvorming. Maar we willen ook bewustwording creëren bij publiek, politiek, onderzoeksinstituten en de industrie.”

Internationaal

Naar de relatie tussen rechts nationalisme en ontkenning van de klimaatverandering is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Hultman zegt dat rechts-nationalistische partijen in Europa de ontkenning van de klimaatverandering als belangrijke kwestie zien. “In verschillende landen in Europa neemt de invloed van deze partijen toe.” 

Bij het nieuwe onderzoekscentrum zijn veertig experts uit de hele wereld betrokken, die het mogelijk moeten maken op internationaal niveau te vergelijken. “We kunnen nu onderzoeken hoe klimaatontkenners aan hun argumenten komen, hoe die zich verspreiden en verschillen en overeenkomsten constateren in verschillende culturele contexten”, zegt Hultman.

“We doen het ontkennen van de klimaatverandering niet af als iets wat beperkt blijft tot bijvoorbeeld oudere, invloedrijke mannen die banden hebben met de mijnbouw- of olie-industrie, al spelen dergelijke groepen een belangrijke rol. Er bestaat al lange tijd kennis over klimaatverandering en de oorzaken daarvan. Allereerst moeten we dus de mechanismen begrijpen die leiden tot ontkenning van de klimaatverandering, zelfs terwijl we zien hoe die voor onze ogen plaatsvindt.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift