Regering-Lula hernieuwt beloften voor landbouwhervorming

Nieuws

Regering-Lula hernieuwt beloften voor landbouwhervorming

Mario Osava

02 juni 2004

In een klimaat van toenemend plattelandsgeweld en groeiende protesten van vroegere aanhangers over de trage uitvoering van de beloofde landherverdeling, bevestigde de Braziliaanse Landbouwminister Miguel Rossetto dat 400.000 families tegen 2006 stukken grond zullen krijgen. Hij benadrukte dat het toewijzingsproces al veel sneller verloopt. Rosetto deed dat in zijn toespraak aan de parlementaire onderzoekscommissie over landbouwkwesties en plattelandsgeweld.

Nieuwe boerenbewegingen schieten als paddestoelen uit de grond in Brazilië en nemen de proteststrategieën over van de MST – de bekendste beweging van landloze boeren: overnames van landbouwbedrijven, bezettingen van regeringsgebouwen en grote betogingen langs de snelwegen. Tijdens de protesten van de afgelopen maanden namen ruim dertigduizend families deel aan de overname van 135 landbouwbedrijven, verspreid over het hele land.

De mensen zijn kwaad over de trage vordering van de landhervorming sinds ‘hun’ president Luiz Inácio Lula da Silva in januari 2003 aan de macht kwam. Terwijl de regering van Fernando Henrique Cardoso jaarlijks gemiddeld 80.000 boerenfamilies land toewees, bleef Lula tijdens zijn eerste ambtsjaar steken op 37.000 families. Volgens de Pastorale Landcommissie van de Katholieke Kerk werden vorig jaar bovendien maar liefst 71 boerenactivisten en mensenrechtenactivisten die hen verdedigen, vermoord. Het jaar voordien, dat wil zeggen voor Lula president werd, vielen er maar 41 doden te betreuren.

Rossetto beklemtoonde dat het dit jaar de bedoeling is 115.000 families aan hun trekken te laten komen – een kwart van wat de regering dit jaar al verwezenlijkte. Hij verzekerde ook de haalbaarheid van Lula’s uiteindelijke doel: tegen het einde van zijn vierjarige ambtstermijn 400.000 families aan eigendomsrechten helpen. De toewijzingen verlopen steeds sneller, aldus de minister. Ooit moesten families 505 dagen wachten voor hun aanvraag effect had, nu is de klus op gemiddeld 166 dagen geklaard.

De minister beloofde verder grotere inspanningen om het eigendomsrecht te legaliseren van ‘posseiros’ – boeren die al sinds jaar en dag een stuk land bewerken, maar geen wettelijke eigendomstitels bezitten – en de afstammelingen van Afrikaanse slaven die in geïsoleerde gemeenschappen in het Braziliaanse binnenland wonen. De volgens MST-schattingen 200.000 families die op bezette gronden of gronden in staatseigendom leven, zouden een prioritaire behandeling krijgen.

Rosetto erkende dat het Braziliaanse platteland 1,2 miljoen families van posseiros telt, en negen miljoen landloze boeren. Bijna een kwart van het Braziliaanse land staat op niemands naam (ADR).