'Regering vertraagt opzettelijk verstrekking aids-remmers'

Nieuws

'Regering vertraagt opzettelijk verstrekking aids-remmers'

Anthony Stoppard

05 augustus 2003

Activisten verwijten de Zuid-Afrikaanse regering de verstrekking van aids-remmers op diverse manieren opzettelijk te vertragen, en dat terwijl elke dag 600 Zuid-Afrikanen sterven aan ziekten die samenhangen met aids. Vorige week kondigde de regering bovendien aan dat ze de tijdelijke vergunning voor een algemeen aanvaard geneesmiddel tegen aids mogelijk stopzet. De activisten dreigen met acties.

Dit jaar alleen zette de Zuid-Afrikaanse regering 3,3 miljard rand (387 miljoen euro) extra opzij om preventieprogramma’s uit te breiden en om behandelingen voor hiv en aids te financieren. Toch besprak de drukkingsgroep Treatment Action Campaign (TAC) tijdens haar congres dat zondag eindigde plannen om weer te beginnen met massale protestacties en burgerlijke ongehoorzaamheid, in een poging de regering te dwingen vaart te zetten achter de plannen voor een allesomvattend behandelingsprogramma. De TAC wil dat de overheid aids-remmers vrij verkrijgbaar maakt. Deze geneesmiddelen verlangzamen het uitbreken van de ziekte en verzachten de ziekteverschijnselen.

De TAC heeft om te beginnen kritiek op de trage opvolging van een vonnis dat de overheid vorig jaar verplichtte zwangere vrouwen toegang te geven tot aids-remmers om de kans op besmetting van hun baby’s te beperken. De regering beweert dat ze tijd nodig heeft om eerst infrastructuur en ondersteunende programma’s voor voeding en hulpverlening op poten te zetten.

Een tweede aantijging is dat de Zuid-Afrikaanse regering een debat vertraagt over de vraag of het vrij aanbieden van aids-remmers betaalbaar zou zijn. De eerste versie van het rapport van een interdepartementale studie daarover is al maanden af en zou binnen enkele weken voor de ministerraad komen. Volgens artikelen in de media, op basis van documenten die TAC lekte, kan Zuid-Afrika aids-remmers betalen voor de mensen die het nodig hebben - en moet het dat doen.

Volgens een derde kritiekpunt loopt het land gevaar 500 miljoen rand (bijna 59 miljoen euro) mis te lopen van het Wereldwijd Fonds tegen Aids, Tuberculose en Malaria. Dat geld is bestemd voor een anti-hiv- en aids-programma in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal, en behelst onder meer verstrekking van aids-remmers. Hoewel het Fonds de schenking al 18 maanden geleden toekende en het secretariaat ervan Zuid-Afrika twee keer bezocht om de nodige documenten te ondertekenen, is de overheid er nog altijd niet in geslaagd het vereiste papierwerk af te ronden.

Vorige week kregen activisten nog een nieuwe reden tot protest. Toen kondigde de Zuid-Afrikaanse Raad voor Medische Controle (MCC) aan dat ze mogelijk de tijdelijke vergunning van Nevirapine intrekt. Dat middel wordt in diverse landen en door vele internationale organisaties gebruikt om hiv-besmetting van moeder naar kind te voorkomen. De Raad zegt bezorgd te zijn over de veiligheid van het middel, en geeft fabrikanten 90 dagen om daarover informatie te geven.

De reden van het officiële verzet tegen aids-remmers blijft vragen oproepen. Topfunctionarissen, waaronder de minister van Gezondheid, hebben de effectiviteit van de medicijnen in vraag gesteld en gewaarschuwd dat ze giftig zijn. Maar de meeste artsen benadrukken dat het momenteel de beste geneesmiddelen zijn om de ziekte en haar verspreiding in de hand te houden. We hebben het bestaan van hiv en aids nooit in vraag gesteld, maar proberen de oorzaken van de verspreiding van het virus te begrijpen, zei vice-president en voorzitter van de South African National Aids Concil Jacob Zuma op de Zuid-Afrikaanse aids-conferentie die afgelopen zondag van start ging in de havenstad Durban. We beschouwen aids en hiv als een nationale prioriteit en zijn bezig met het afronden van meerdere internationale overeenkomsten die de toegang tot medicijnen zullen verzekeren voor de vele dragers van het virus , aldus Zuma.